Rewitalizacja

OGŁOSZENIE O PRAWIE PIERWOKUPU

Zgodnie z art. 11 ust 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji utraciło moc prawo pierwokupu przysługujące gminie na terenie obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016 r.

W załączeniu całość ogłoszenia

ZGŁASZANIE CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Bli?yn

z dnia 6 grudnia 2016 r.

 o naborze cz?onków do „Komitetu Rewitalizacji”

 

          

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 pa?dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U z 2015 r., mind poz. 1777) oraz Uchwa?y Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Bli?yn z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad powo?ywania „Komitetu Rewitalizacji” dla Gminy Bli?yn i ustanowienia jego regulaminu, zawiadamia si? o naborze cz?onków do Komitetu Rewitalizacji.

Deklaracje cz?onkostwa mo?na sk?ada? osobi?cie w sekretariacie Urz?du Gminy w Bli?ynie, ul. Ko?ciuszki 79A, pokój nr 21 lub drog? elektroniczn? na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na drukach za??czonych do niniejszego obwieszczenia.

Deklaracje nale?y sk?ada? w terminie do 20.12.2016 r.

Wszystkie materia?y dotycz?ce procesu rewitalizacji s? udost?pnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.ugblizyn.bip.doc.pl w zak?adce Rewitalizacja.

 

Wi?cej informacji wraz z drukami zg?oszenia tutaj.

informator

    Archiwum

 

3

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski