Bugaj

Plan odnowy miejscowości Bugaj na lata 2015 - 2022

 

W XIX w. wieś zamieszkiwało 19 osób a epidemia dżumy spowodowała jeszcze śmierć mieszkańców. Wzgórze znajdujące się nad Bugajem nosi nazwę „Brzask", właśnie tu powstał cmentarz zadżumionych, który w potocznej mowie nazwano cmentarzem cholerycznym.

Nazwa Bugaj pojawiłą się w II poł. XIX wieku (wg stanu Gazety Bliżyńskiej ). Bugaj liczył wówczas 19 mieszkańców. Domy były drewniane, kryte słomą lub mury były z kamienia na zaprawie z gliny. Sołectwo graniczy od północy z "Brzaskiem-cholerycznym cmentarzem epidemii czarnej choroby lat 1847-1848 r, Do Bugaja dowożone były ciosane kamienie z Wołowa wydobyte ze skał - duże i obrabiane przez ciosanie przy obecnej posesji państwa Fornalów.

Przy ciosaniu kamienia pracowało 14 osób - kamieniarzy, dwóch wozaków i parę koni. Rozwozili kamienie furmankami do Bliżyna na budowe koscioła św. Ludwika, który z tych kamieni jest zbudowany.

Z mniejszych kamieni - odpadów zbudowano stodołę, która stoi do obecnej chwili przy w/w posesji wykorzystywano resztki odpadów.

W 1936 r. Bugaj był połączony z Wołowem i wspólnie płacili dziesięcinę kościołowi w Odrowążu. Starsi mieszkańcy dziś informują, że mieszkaniec Bugaja pan Rot pełnił wówczas zaszczytną funkcję Wójta Gminy.

Ogólna powierzchnia sołectwa wynosi 811,466 m2. Klimat na ogół korzystny. Ludność na dzień 31.12.2018 wynosiła 239 osoby.

Zadania priorytetowe już zrealizowane :  wybudowanie w "pastwiskach" altany z grilem, boiska i placu zabaw dla dzieci. We wrześniu 2018 roku oddano do użytku mieszkańcom w/w infrastrukturę.

Opracowany Plan Odnowy Wsi Bugaj na lata 2015-2022 przez Sołtysa Zbigniewa Jedlińskiego i radną Rady Gminy Aleksandrę Milanowską, przyjęty został przez mieszkańców na zebraniu w dniu 17.06.2015 r. 

Funkcję Sołtysa w Bugaju pełnili w latach :

1992-1996- Zbigniew Jedliński

1996-2000- Zbigniew Jedliński

2000-2004- Zbigniew Jedliński

2004-2008- Zbigniew Jedliński

2008-2012 - Zbigniew Jedliński

2012-2016- Zbigniew Jedliński

2016- nadal - Teresa Banaszewska         Rada Sołecka 2019-2023 : Kapłańska Dorota, Wesołowski Daniel, Siankowska Izabela

IMG 3137 Kopiowanie 

 

IMG 3146 Kopiowanie

informator

    Archiwum

 

3

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski