Sprawy lokalne

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTW PIĘTY SOŁTYKÓW I WOŁÓW

W związku z publikacjami w internecie, kurierze stowarzyszenia „Uroczysko nad dolną Kamienną” oraz akcją plakatową wywołującą niepokój i obawy mieszkańców jakoby w Gminie Bliżyn powstawać miały masowo wysypiska, składowiska i zakłady przetwarzania odpadów uspokajamy mieszkańców, że takie obiekty nie powstaną i będą blokowane formalnie i prawnie przez władze Gminy Bliżyn.

Aby zapobiec powstaniu przedsięwzięcia budzącego sprzeciw mieszkańców Sołtykowa oraz okolicznych miejscowości Rada Gminy Bliżyn wraz z Wójtem Gminy poczynili od roku 2016 szereg kroków prawnych. Pierwszym z nich było przeprowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w wyniku której w grudniu 2016 roku podjęto uchwałę w sprawie aktualizacji studium oraz miejscowych planów. W 2017 roku przystąpiono do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sołtyków. Uzasadnienie do uchwały wynika, że plan będzie zakazywał prowadzenia zbiórki, składowania, magazynowania odpadów lub prowadzenia innych działalności szkodliwych i uciążliwych dla mieszkańców i środowiska. Obecnie gmina jest na etapie końcowym prac planistycznych. Projekt dokumentu został upubliczniony na stronie www.ugblizyn.bip.doc.pl w zakładce Plany przestrzennego zagospodarowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.06.2018 r. o godz. 10.00 w budynku GOK w Bliżynie. Termin składania wniosków wyznaczony do dnia 03.07.2018 r.

informator

    Archiwum

 

3

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski