24 Luty 2018    |    Imieniny obchodzą: Maciej, Bogusz, Modest
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Aktualności

00-potwpUczeń Gimnazjum w Bliżynie Piotr Szafraniec okazał się bezkonkurencyjny swej kategorii wiekowej podczas eliminacji powiatowych OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”, które przeprowadzone zostały 10 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej i zajął I miejsce. Z kolei w kategorii szkół podstawowych Kinga Lisowska z SP Odrowążek była III.

umarliZapraszamy na premierę sztuki „Umarli ze Spoon River" do Galerii na Parterze w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie. Szczegóły na plakacie.

 

Edgar Le Masters na początku XX w. był wziętym adwokatem w Chicago. Opublikowanie w 1915 r. zbioru epitafiów – napisów nagrobnych zebranych na cmentarzu domniemanego miasteczka Spoon River, przyniosło autorowi niezwykłą sławę literacką i złamało jego karierę prawniczą. Zmarł w 1950 r. w opuszczeniu, prawie w nędzy. Pozostał autorem jednej książki – antologii Umarli ze Spoon River, mimo że napisał wiele książek: powieści, biografii, poezji.
Pomysł był niezwykły. Edgar Le Masters dał przemówić swym bohaterom. Umarli mówią o życiu. Słuchamy wyznań, poznajemy skryte myśli i plątaninę ludzkich losów. Żona przemawia obok męża, dzieci obok ojca, przyjaciel obok przyjaciela, wróg obok wroga. Mówią bankierzy i włóczędzy, wyzyskiwacze i wyzyskiwani, sędziowie i sądzeni, pijacy i przyzwoici obywatele, uczeni i prostaczkowie, cynicy, wariaci, kapłani, poeci, dziwki... Każda z postaci skrywa swą własną opowieść. Wspominając młodość, miłostki, pasje i ambicje, chwile szczęścia i smutku.
Teksty odzwierciedlają wielką tajemnicę życia. Tylko wydaje się, że mówimy o umarłych, oddając im głos – słowa tekstów są skierowane do tych, którzy żyją i ciągle się mijają.
Chcemy aby widz dostrzegł optymistyczną stronę spektaklu, stronę światła.

Na podstawie art. 27, 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz.518.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. Nr 9 poz. 30 z 1998r.) oraz Uchwały Nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne położonych w obrębie wsi Bliżyn.
Wójt Gminy Bliżyn ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
994/4 o powierzchni 0,1590ha, cena wywoławcza brutto 69.210,00zł.
994/5 o powierzchni 0,1575ha, cena wywoławcza brutto 68.580,00zł.
994/6 o powierzchni 0,1575ha, cena wywoławcza brutto 68.580,00zł.
994/7 o powierzchni 0,1486ha, cena wywoławcza brutto 64.710,00zł.
994/8 o powierzchni 0,1430ha, cena wywoławcza brutto 62.280,00zł.
994/9 o powierzchni 0,1501ha, cena wywoławcza brutto 65.340,00zł.
994/10 o powierzchni 0,1431ha, cena wywoławcza brutto 62,280,00zł.
994/13 o powierzchni 0,1432ha, cena wywoławcza brutto 62.370,00zł.
994/14 o powierzchni 0,1536ha, cena wywoławcza brutto 66.870,00zł.

położonych we wsi Bliżyn, stanowiących własność Gminy Bliżyn na podstawie księgi wieczystej KI1R/00010537/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej. Nieruchomości powyższe są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich, posiadają dostęp do drogi publicznej, możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej, w przyszłości kanalizacyjnej.

00-pupPod tym tytułem 8 kwietnia w bliżyńskim Zameczku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Gminę Bliżyn oraz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej. Radni, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół mieli okazję zapoznać się w jego trakcie z ofertą PUP w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy oraz wspierania różnych form zatrudnienia.

00-adamMarszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, kandydat na Prezydenta RP z listy PSL, 8 kwietnia gościł na ziemi bliżyńskiej. W Zameczku spotkał się z samorządowcami z gminy i powiatu, a przede wszystkim przedsiębiorcami. -W połowie tego roku ogłaszane będą pierwsze nabory wniosków dla przedsiębiorców z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - zapowiada marszałek.

 

zyczenia wielkanoc 2015

Podkategorie

 

 

obywatel slidersuwumwsps