25 Wrzesień 2017    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

DZIEŃ SENIORA

Wielkość czcionki

dsOkoło 60. osób zrzeszonych w Klubach Seniora w naszej gminie spotkało się wczoraj w remizie strażackiej w Bliżynie na okoliczność Dnia Seniora. Przybyłych seniorów oraz gości powitała Halina Relidzyńska. Była pogadanka historyczna, życzenia od zaproszonych gości, występy artystyczne. Odśpiewano również seniorom "200 lat".

 Wśród przybyłych gości byli: wójt Mariusz Walachnia, radna powiatowa Anna Leżańska, przewodniczący rady gminy Jerzy Rams, dyrektor GOK-u Katarzyna Skarus, kierownik GOPS Zofia Walachnia-Nowak oraz pracownicy socjalni Monika Łukomska i Beata Żak.

Pogadankę na temat żołnierzy wyklętych wygłosił Roman Falarowski, a uświetniły ją piosenki w wykonaniu Agnieszki Więckowskiej i Ryszarda Kucewicza przy akompaniamencie Dariusz Figarskiego. Wystąpił też Chór seniora z Mroczkowa.

 

 

obywatel slidersuwumwsps