17 Sierpień 2017    |    Imieniny obchodzą: Anita, Julianna, Jacek
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

MAMY BUDŻET NA 2016 ROK

Wielkość czcionki

00-0aabudzet01Przy jednym głosie wstrzymującym Rada Gminy w Bliżynie na sesji w dniu 18 grudnia uchwaliła budżet gminy na 2016 rok. –Budżet jest na miarę obecnej sytuacji, a stan obecny oraz stosunkowo mało inwestycji w 2016 roku, jest konsekwencją olbrzymiego wysiłku inwestycyjnego w poprzednich latach. Ten rok jest przejściowy, ale stwarza szanse na sięganie po kolejne środki unijne od 2017 roku m.in. na dalszą kanalizację gminy termomodernizację obiektów szkolnych czy odnowę wsi – mówił wójt Mariusz Walachnia.

Budżet jest zrównoważony. Dochody i wydatki gminy kształtować się będą na poziomie 22.187.242 złotych, na inwestycje przeznacza się 949.575 złotych.

X w tej kadencji sesję otworzył przewodniczący rady Tadeusz Łyjak witając wszystkich przybyłych, w tym gości w osobach poseł Marzeny Okła – Drewnowicz, starosty Jerzego Żmijewskiego oraz radnego powiatowego Mieczysława Bąka.

Rozpoczęto miłymi akcentami. Dzieci z obu grup przedszkolnych z Bliżyna wraz ze swymi nauczycielkami przybyły, aby w tym wyjątkowym czasie wójtowi, radnym
i obecnym na sali złożyć życzenia świąteczne. Później to samo uczynili dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych oraz dyrektor „Zameczku” Katarzyna Skarus, apelując przy okazji, aby rada nie obniżała wysokości środków na organizację „Przystani Bliżyn”
w 2016 roku. Ostatecznie rada przychyliła się do jej wniosku.

Trend życzeniowy kontynuowała poseł Marzena Okła Drewnowicz, dzieląc się zarazem refleksją: -Czuję, że tu jest normalnie, bo tu się normalnie pracuje. Zawsze w Bliżynie jest merytoryczna praca, bez względu na podziały polityczne – mówiła pani poseł, deklarując zarazem, mimo bycia aktualnie w opozycji, pomoc w sprawach gminy i jej mieszkańców.

Życzenia złożył starosta Jerzy Żmijwski, radny powiatowy Mieczysław Bąk, zaś sesję zakończyły wzajemne życzenia radnych i obecnych na obradach.

Pełna relacja w Informatorze, który ukaże się w środę.

 

 

obywatel slidersuwumwsps