ses01Dziś odbyła się XIII w tej kadencji sesja rady gminy, której przewodniczył przewodniczący rady Tadeusz Łyjak. Po przyjęciu porządku obrad sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami złożył wójt gminy Mariusz Walachnia, potem głos zabrali przedstawiciele powiatu: Marek Czyż – dyrektor PZD, Mieczysław Bąk – radny powiatowy oraz Anna Leżańska – członek zarządu powiatu.

 

 

Zwyczajowo radni złożyli szereg interpelacji, wniosków i zapytań (szerzej w Informatorze), zebrani wysłuchali informacji na temat działalności straży pożarnej za 2015 rok, o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie za 2015 rok oraz z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015. Na koniec podjęli uchwały w zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej oraz wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przechodu i przejazdu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bliżyn.

Miłym akcentem było symboliczne złożenie przez radną Monikę Sokołowską na ręce wójta Mariusza Walachni oraz Moniki Łukomskiej z GOPS-u podziękowań za pomoc w funkcjonowaniu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz osobom, które są zaangażowane w dystrybucję żywności.

Pełna relacja w kwietniowym Informatorze.

ses01

ses02

ses03

ses04

ses05

ses06

ses07

ses08

ses09

ses10

ses11

ses12

ses13

ses14

ses15

ses16

ses17

ses18

ses19

ses20

 

 

 

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski