W tym roku ruszyła kolejna - dziewiąta - edycja konkursu dla osób oddających dobrowolnie i bezpłatnie krew dla chorych w lokalu Oddziału Terenowego Skarżysko-Kamienna.
 Wójt Gminy Bliżyn złożył deklarację przystąpienia do organizatorów tegorocznej edycji.

W załączeniu regulamin konkursu.

Informacje uzupełniające - podstawowe informacje dla osób zamierzających oddać krew dla chorych:

a) W skarżyskim Oddziale Terenowym krwiodawstwa każda osoba, która spełnia współczesne wymagania medyczne , jest pełnoletnia, i nie ukończyła 50 roku życia, może także wykonać bezpłatne badania laboratoryjne swojego szpiku kostnego. Wykonanie tych badań oznacza przystąpienie do bazy danych Świętokrzyskiego Ośrodka Dawców Szpiku istniejącego przy świętokrzyskim RCKiK. W celu wykonania badań laboratoryjnych szpiku kostnego, od takiej osoby pobiera się krew z żyły do probówki. Pobranie, od takiej osoby, krwi do probówki trwa krótko i nie jest bolesne.

b) W naszym skarżyskim Oddziale, z powodu wymogów stosowanej technologii medyczno-farmakologicznej, Rejestracja do oddania krwi dla chorych lub do wykonania badań cech szpiku kostnego odbywa się w godzinach 7 -  11,30, w dni robocze. Oprócz wtorków. Decyzją świętokrzyskiego RCKiK we wtorki 2016r, zespół medyczny naszego Oddziału pracuje w Szpitalu Powiatowym w Starachowicach

c) Należy posiadać przy sobie swój dokument ze zdjęciem ( np. dowód osobisty lub prawo jazdy, które zawierają numer PESEL). Należy zjeść śniadanie.

d) Każdej osobie, przez 24 godziny po oddaniu krwi dla chorych, zaleca się, z powodów medycznych,  powstrzymanie się od pracy lub innych zajęć wymagających wysiłku lub/ i  długotrwałej koncentracji . Celem uniknięcia wypadków przy pracy, wskutek przejściowego, odwracalnego osłabienia organizmu. W tym celu, po oddaniu krwi w naszym Oddziale, na podstawie obowiązującego w naszym kraju prawa, wydaje się dla zakładu pracy, pisemne "Zaświadczenie o oddaniu krwi" dla osoby, która oddała krew dla chorych i która zgłasza taką potrzebę. Zaświadczenie to usprawiedliwia nieobecność w miejscu pracy przez dobę po oddaniu krwi i nie powoduje utraty zarobków za dzień/ dobę nieobecności w pracy. Na dzień oddania krwi dla chorych nie trzeba brać dnia urlopu.

e) Krwiodawstwo na rzecz chorych w naszym kraju jest bezpłatne. Ośrodki pobierania krwi w naszym kraju, za oddanie krwi nie wypłacają pieniędzy. Pracodawców zakładów publicznych lub prywatnych zatrudniających osoby oddające krew dla chorych prosi się o wyrazy wsparcia i zachęty dla pracowników oddających krew dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego

f) Całość uregulowań prawnych związanych z pozyskaniem krwi dla chorych oraz praw osoby oddającej krew reguluje w naszym kraju Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332) oraz Ustawa z dnia 20 maja 2016 r.o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski