0127 wrze?nia 2010 roku w Mroczkowie powsta? Klub Seniora, no rx aktywnie zrzeszaj?cy 30. osób nie tylko z tej miejscowo?ci, patient ale równie? okolicy. W?a?nie klub ?wi?towa? 6.lecie dzia?alno?ci, a przyby?ych na okoliczno?ciowe spotkanie powita? jego przewodnicz?cy Wac?aw Pejas. W?ród go?ci byli: wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodnicz?cy rady gminy Tadeusz ?yjak, kierownik GOPS Zofia Nowak-Walachnia i pracownik socjalny Wioletta Brzózka.

 

 

Miniony okres podsumował przewodniczący, nie zabrakło odśpiewania Sto lat, a spotkanie muzycznie umilili Zbigniew Jedliński i Jacek Miernik.

Więcej w najbliższym wydaniu Informatora.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski