Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Skar?ysku-Kamiennej informuje, case ?e w zwi?zku z rozpocz?ciem sezonu grzewczego rozpoczyna kampani? profilaktyczno-edukacyjn? Zga? Ryzyko - NIE DLA CZADU po?wi?conej zagro?eniom zwi?zanym z zatruciami tlenkiem w?gla.

Czad (tlenek w?gla) jest produktem ubocznym ka?dego procesu spalania – w?gla w piecach kaflowych, order drewna w kominkach, gazu w kuchenkach lub piecykach ?azienkowych, paliwa w silniku samochodowym.
Jest gazem, którego nie da si? wyczu?, nie posiada zapachu i nie s?ycha? go, kiedy si? ulatnia - nie daje o sobie ?adnych sygna?ów alarmowych. Osoby nara?one na jego oddzia?ywanie nie maj? ?wiadomo?ci, ?e w?a?nie ulegaj? zatruciu. Wdychanie czadu jest ?miertelnie niebezpieczne dla cz?owieka, poniewa? powoduje zatrzymanie transportu tlenu w organizmie. Konsekwencji tego zjawiska nie trzeba t?umaczy?, poniewa? cz?owiek bez tlenu nie mo?e ?y?, a tlenek w?gla nie potrzebuje d?ugiego czasu aby zabi?.

Miniony sezon grzewczy w kraju okazał się tragiczny w skutkach. Państwowa Straż pożarna od początku października 2015r. do końca marca 2016r. odnotowała 3878 interwencji związanych z podtrucia tlenkiem węgla. W ich wyniku poszkodowanych zostało 2229 osób, z czego niestety 50 osób poniosło śmierć. Na terenie powiatu skarżyskiego odnotowano 16 interwencji, w wyniku których poszkodowanych zostało 6 osób.
W powyższych statystykach niestety znajdują się także najmłodsi, czyli dzieci. W minionym sezonie grzewczym AŻ 642 dzieci zostało poszkodowanych.
Tutaj należy pochylić się do głębokiej refleksji. Czy przez naszą nieuwagę, zaniedbanie, stwierdzenie „mnie ten problem nie dotyczy” mają ponosić konsekwencje nasi najbliżsi? Czy w bieżącym sezonie grzewczym, czad ponownie okaże się cichym zabójcą?
W związku z tymi zatrważającymi statystykami Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej apeluje do Państwa o prawidłowe przygotowanie swoich domostw do tegorocznego sezonu grzewczego.
Mając na uwadze najczęstsze przyczyny zatrucia tlenkiem węgla, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego niezbędna powinna okazać się wizyta kominiarza w naszym domu. Przeczyści on filar kominowy, dzięki czemu zapobiegniemy w ten sposób pożarom sadzy. Sprawdzi również drożność kratek wentylacyjnych, których pod żadnym pozorem nie powinno się zaklejać. Jak pokazują strażackie statystyki - zaklejanie kratek jest notorycznie wykonywane przez mieszkańców, którzy w ten sposób chcą podnieść temperaturę w domu. Bardzo błędne myślenie, ponieważ w chwili powstania emisji zabójczego czadu, będzie on usuwany z pomieszczenia przy zachowaniu drożności i sprawności wentylacji.
Warto również aby osoba z odpowiednimi kwalifikacjami sprawdziła sprawność domowego piecyka gazowego, zwłaszcza kiedy jest on zamontowany w łazience, szczególnie te starszego typu z płomieniem dyżurnym. Niedrożna lub uszkodzona wentylacja, przytkane kratki wentylacyjne, montowane zbyt szczelne okna i drzwi w pomieszczeniach, w których znajdują się gazowe podgrzewacze wody, dosyć często stają się dla domowników śmiertelną pułapką.

 

Na użytek domowy należy rozważyć zakup detektora tlenku węgla, który nie jest drogim urządzeniem a może niejednokrotnie uratować nam życie, ostrzegając przed wydobywającym się tlenkiem węgla. Urządzenia te są wyposażone w sensory, dzięki którym zachowują sprawność przez okres kilku lat.
Podsumowując chcemy wyrazić pogląd, że dom powinien kojarzyć się z bezpiecznym miejscem dla nas, naszej rodziny i naszych bliskich. Nie chcemy aby był miejscem interwencji straży pożarnej z powodu ulatniającego się czadu.

Ulotkę informacyjną można pobrać pod adresem: http://www.strazskarzysko.pl/2015/czad2.html

 

Opracowanie: KP PSP Skarżysko-Kamienna

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski