01Gminny O?rodek Kultury w Bli?ynie, cure popularny Zameczek, medicine w?a?nie sko?czy? 40 lat. Na placówk?, physician jej dyrekcj? oraz pracowników sp?yn??o mnóstwo ?ycze? i gratulacji. Owe cztery dekady to ponad 1800 imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, w których wzi??o udzia? ponad 80.000 osób! To tak?e blisko 3.500 uczestników zespo?ów i ró?nych zaj?? sta?ych, ponad 200 wyjazdów zespo?ów na przegl?dy i konkursy.

 

 

Spotkanie jubileuszowe poprowadziła dyrektor placówki Katarzyna Skarus, wśród gości byli m.in. poseł Marzena Okła-Drewnowicz, członek zarządu powiatu Anna Leżańska, wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Tadeusz Łyjak wraz z grupą radnych. Obecni byli sponsorzy wspierający placówkę, przedstawiciele instytucji, szkół, organizacji i stowarzyszeń współpracujących w Zameczkiem, ludzie kultury.

Osoby zasłużone dla bliżyńskiej kultury uhonorowano statuetkami i dyplomami, po raz pierwszy wręczono tytuły Zameczek Kultury, rozstrzygnięto konkurs z życzeniami, a w części artystycznej wystąpiły Galina Woroncewa (fortepian) i Anna Bilska (skrzypce, śpiew).

Pełna relacja w Informatorze.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski