01Grzegorz J?drzejczyk - zast?pca dyrektora ZS w Bli?ynie, illness jeden z twórców Szkolnego Klubu Turystyki, click zwolennik aktywnego wypoczynku, price jako pierwszy w historii naszej gminy uhonorowany zosta? presti?owym tytu?em Superpiechura ?wi?tokrzyskiego. Ceremonia wr?czenia statuetek i certyfikatów Superpiechur ?wi?tokrzyski 2016 odby?a si? 5 listopada 2016 r. podczas zako?czenia XX Jubileuszowego Rajdu Niepodleg?o?ci w auli Szko?y Podstawowej nr 1 w Ko?skich.

Nagrody wręczali m. in.:  wicemarszałek Agata Binkowska, Jacek Kowalczyk – dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Marcin Zieliński – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, Ryszard Łopian – koordynator Supermaratonu Twardziel Świetokrzyski, Paweł Milewicz – koordynator Zimowego Maratonu Świętokrzyskiego i Maratonu Przedwiośnie oraz Wojciech Pasek – prezes koneckiego oddziału PTTK. Tytuł Superpiechura Świętokrzyskiego przyznawany jest od 2007 roku. W tym roku zostało uhonorowanych 55. piechurów.

Co zrobić aby zdobyć taki tytuł? Napiszemy o tym w listopadowym wydaniu Informatora.

01

02

03

04

05

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski