sickness helvetica,sans-serif;">01Dzisiaj na terenie Zespo?u Szkó? w Bli?ynie odby?a si? X edycja konkursu pn. Bezpiecze?stwo na Pi?tk?. Konkurs skierowano do uczniów klas pi?tych szkó? podstawowych powiatu skar?yskiego. Mi?o nam poinformowa?, ?e na 12. rywalizuj?cych ekip w sk?adzie trzyosobowym, II miejsce zaj??a dru?yna z SP Odrow??ek przygotowana przez Danut? Zarzyck?.

Konkurs składał się z części teoretycznej, w której uczestnicy rozgrywek rozwiązywali test z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ocenie podlegały również prace plastyczne na temat „Daj się zobaczyć”.

Jury w składzie asp. Paweł Rycerski, mł.a sp. Damian Szwagierek i st. sierż. Tomasz Berus wyłoniło zwycięzców.

Miejsce I – Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarżysku- Kamiennej

Miejsce II – Szkoła Podstawowa w Odrowążku

Miejsce III – Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Suchedniowie.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, puchary i pamiątkowe nagrody. Swoje gratulacje przekazał m.in.  p. o. Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku- Kamiennej insp. Tomasz Śliwiński oraz Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia oraz naczelnik skarżyskiej drogówki Mariusz Sokołowski. Szef skarżyskich policjantów podziękował wszystkim dzieciom i opiekunom grup za wzięcie udziału w konkursie, podkreślając jednocześnie wagę takich rozgrywek w kontekście bezpiecznych zachowań na drodze. Podobnie uczył wójt Mariusz Walachnia, zapraszając – wspólnie z dyrektorem Józefem Nowakiem, w przyszłym roku w gościnne progi szkoły.

Zwycięska drużyna będzie reprezentowała nasz powiat w konkursie finałowym w Kielcach.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku- Kamiennej.

Opr. DSz, (jaki)

Zdjęcia: Jacenty Kita

02

03

04

05

06

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

 

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski