16 Październik 2018    |    Imieniny obchodzą: Florentyny, Ambrożego, Gawła
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9


       

ZA NAMI XX SESJA RADY GMINY

Wielkość czcionki

01Na dzisiejszej sesji rada gminy podjęła m.in. uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, oceniła stan bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego oraz wysłuchała informacji na temat sytuacji na rynku pracy. Obradom przewodniczył przewodniczący Tadeusz Łyjak, który na początek powitał przybyłych gości.

 

Byli wśród nich: członek zarządu Anna Leżańska, radny powiatowy Mieczysław Bąk, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Czyż, naczelnik wydziału prewencji KP Policji w Skarżysku-Kamiennej podinsp. Krzysztof Leśniewski i dzielnicowy Emil Sadza, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Roman Białek.

Po przyjęciu porządku obrad, wysłuchaniu sprawozdania wójta Mariusza Walachni z pracy w okresie między sesjami i wystąpieniach zaproszonych gości, radni składali interpelacje i zapytania (więcej w najbliższym wydaniu Informatora).

Później zebrani wysłuchali informacji Emila Sadzy na temat bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie gminy w 2016 roku, ale w odniesieniu także do lat poprzednich. Generalnie zarówno władze gminy jak i zebrani sytuację tę ocenili pozytywnie. Bardzo dobrze współpraca układa się z dzielnicowymi (choć zwracano na zbyt małą ich liczbę). Zwrócili jednak uwagę na niektóre praktyki policjantów uciążliwe dla mieszkańców, w tym karanie mandatami za brak elementów odblaskowych czy też w miejscach niedozwolonych (a można stosować pouczenia). Zdaniem dyskutantów policja w ten sposób traci swój prospołeczny odbiór. Nie negując częstych patroli drogówki, wiele negatywnych uwag padło pod adresem patroli nie oznakowanym radiowozem, którzy – zdaniem dyskutantów – wręcz polują na kierowców w celu ukarania jak najwięcej osób mandatami. Czasem wręcz sami stwarzają zagrożenie gwałtownie zawracając na drodze, w celu pościgu za kierowcą przekraczającym prędkość (niekiedy nieznacznie).

Później o sytuacji na rynku pracy mówił Roman Białek. W tym względzie jest również dobrze. O niemal 300 osób spadła liczba bezrobotnych, urząd ma bardzo duże pieniądze na aktywizację zawodową, ale często problemem jest brak chęci współpracy ze strony samych bezrobotnych.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

- dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sołtyków oraz części miejscowości Pięty, obrębie ewidencyjnym Płaczków, na obszarze gminy Bliżyn,

- uchwalenia zmiany nr 1 części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn,

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów złoża „Wołów” w miejscowości Wołów na obszarze gminy Bliżyn,

- zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie,

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Bliżyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,

- udzielenia pomocy finansowej,

- odwołania skarbnika gminy,

- powołania skarbnika gminy,

- przyjęcia planów pracy rady i komisji na 2017r.

Rada przyjęła też sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za 2016 rok.

Więcej w lutowym wydaniu Informatora.

02

03

04

 05

06

07

08

09

10

 11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

obywatel slidersuwumwsps