Wianek 2018

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIANEK

1. Organizatorem konkursu jest: Gmina Bliżyn
2. Celem konkursu jest: Kultywowanie tradycji „Nocy świętojańskiej"
3. Konkurs jest adresowany do wszystkich grup wiekowych .
4. Prace konkursowe powinny być pracami własnymi.

 


5. Każdy wianek powinien zawierać świecę, dzięki której wyeksponowane zostaną jego walory estetyczne podczas puszczania na wodę po zmroku. Do konkursu dopuszczone będą tylko wianki wykonane z materiałów naturalnych.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wianka do Gminnego Ośrodka Kultury w dniu 24.06.2018 r. do g. 17:00
7. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem.
8. Prace dostarczone na konkurs oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora.
9. Komisja przyzna nagrody za najładniejsze wianki. Decyzja komisji jest ostateczna.
10. Wianki przechodzą na własność organizatora.
11. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 24.06.2018 r. ok. godz. 19:15 podczas festynu „Przystań Bliżyn". Wianki zostaną puszczone na wodę na zakończenie imprezy ok. godz. 22:00.
12. Nagrody nieodebrane podczas ogłoszenia wyników konkursu przechodzą na rzecz organizatora. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano symboliczne upominki.
13. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na warunki regulaminu, a także na przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla potrzeb działalności Organizatora.

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski