Komputery najnowszej generacji wraz z oprogramowaniem edukacyjnym trafią do 79 szkół w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”. Jego wartość to prawie 5 milionów złotych, z czego ponad 3,5 miliona pochodzi z RPOWŚ. –W naszej gminie szkoła w Mroczkowie otrzyma 15 zestawów o wartości 52.6868 zł, zaś szkoła w Bliżynie 10 zestawów o wartości 34.606 złotych – mówi wójt Mariusz Walachnia, który 16 listopada podpisał stosowaną umowę.

Do projektu przystąpiło 49 gmin z obszarów strategicznej interwencji, czyli obszarów o najtrudniejszym dostępnie do usług publicznych. W piątek, 16 listopada Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wręczyła umowy przedstawicielom samorządów, które biorą udział w tym projekcie.

Program zakłada wyposażenie pracowni komputerowych w 79 szkołach województwa. Wszystkie placówki otrzymają kompleksowe zestawy komputerowe z obsługą sieci radiowej Wi-Fi, systemem operacyjnym, pakietem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym.
– Kilka lat temu w ramach podobnego programu wyposażaliśmy szkoły w komputery i tablice multimedialne. Ale wiadomo, że technika idzie naprzód i ten sprzęt jest już przestarzały. Dziś bez dostępu do Internetu i wykorzystania najnowszych technologii, edukacja na wysokim poziomie nie jest możliwa. Co jest bardzo ważne w tym projekcie – zakupione komputery będą mogły współpracować z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną w dużej mierze przy wykorzystaniu sieci szerokopasmowej. – powiedziała Agata Binkowska.
Liderem projektu i koordynatorem działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem projektu „e-Pracownie WŚ” jest samorząd województwa, a gminy są jego partnerami.
– Dzięki temu, że samorządy są partnerami projektu, mogliśmy te komputery kupować bez VAT –u. W ten sposób za zaoszczędzone pieniądze zamiast planowanych 1000 komputerów, mogliśmy zakupić 1400 – poinformował Andrzej Sztokfisz, zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.
Ten projekt jest kontynuacją poprzednich – „Nauczyciel XXI wieku”, „Fascynujący świat nauki” czy „Klasa interaktywna”. Ich realizacja polegała na tym, że szkoły otrzymywały sprzęt, na przykład tablice multimedialne, ale równocześnie towarzyszyły temu szkolenia dla nauczycieli.

– W ramach tego projektu będziemy szkolić nauczycieli informatyki i przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w celu rozwijania ich kompetencji kluczowych, szczególnie cyfrowych. Głęboko wierzę, że po tych szkoleniach nauczyciele będą mogli prowadzić ciekawe zajęcia z wykorzystaniem sprzętu komputerowego – mówił Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
– Te urządzenia dają zupełnie nową jakość w ofercie edukacyjnej. Ale dobrze byłoby, gdyby w przyszłości te programy mogły być kontynuowane, tak abyśmy jako samorządowcy mogli w nie włączać kolejne placówki – Krzysztof Gajewski, wójt gminy Waśniów.

W sumie w ramach projektu przeszkolonych zostanie 160 nauczycieli. Szkolenia rozpoczną się 1 grudnia. Program przewiduje trzy spotkania po 6 godzin. Mają się one zakończyć 21 grudnia. Realizacja projektu pozwoli na poprawę dostępności do infrastruktury informatycznej w szkołach podstawowych z obszarów wiejskich. Będzie też narzędziem do wyrównywania różnic w dostępie i w jakości edukacji w województwie świętokrzyskim.

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski