Publikacja2Zarząd Powiatu Skarżyskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu jak również pracowników jednostek samorządowych zajmujących się współpracą z trzecim sektorem, na szkolenie w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych „Zmiana druków ofert, umów i sprawozdań.”

Szkolenie odbędzie się 28 maja o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (Plac Floriański 1). Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Prowadzącym będzie P. Artur Gluziński, wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

W programie szkolenia:

Procedura otwartego konkursu ofert- ogłoszenie konkursu i elementy niezbędne i fakultatywne.
Omówienie elementów druku oferty: jak przygotować ofertę : opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów, zasady konstrukcji budżetu zadania,

Umowa realizacji zadania publicznego:

zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu, przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,
prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem- księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości, rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego, procedura zwrotu dotacji,
inne wymogi wprowadzone przez umowę,
załączniki do umowy.

Sprawozdanie z realizacji zadania:

Elementy sprawozdania,
Sprawozdanie częściowe i końcowe,
Rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
Rozliczenie rezultatów
Złączniki do sprawozdania,

Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a- małych grantów.

Po zakończonym szkoleniu o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Podczas spotkania omówione zostaną kluczowe zadania oraz zasady funkcjonowania ŚRDPP oraz kierunki współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski