ANNA LEŻAŃSKA WICESTAROSTĄ SKARŻYSKIM

29 listopada br. odbyła się II w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Podczas obrad radni wybrali starostę skarżyskiego, którym został Artur Berus. Wybrano również na wicestarostę Annę Leżańską oraz dwoje członków zarządu powiatu: Katarzynę BilskąTadeusza Bałchanowskiego. W sesji uczestniczyli wójt gminy Mariusz Walachnia i przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski.

POSUMOWANIE PROJEKTU W SORBINIE

29 listopada w Szkole Podstawowej w Sorbinie podsumowano projekt pod nazwą "Zajęcia pozalekcyjne sposobem na życie", który był realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi "Nad Kuźniczką" w Sorbinie od września do listopada 2018 roku. Jego koordynatorem była Halina Fidor, a w posumowaniu – poza uczniami, rodzicami i nauczycielami, wzięli udział wójt gminy Mariusz Walachnia, dyrektor SP Bliżyn Grzegorz Jędrzejczyk i SP Sorbin Henryk Żak, kierownik GOPS Zofia Nowak-Walachnia, prezes TPD Grażyna Kij, przewodnicząca Rady Rodziców Monika Solarz, prezes Towarzystwa Agnieszka Ślusarczyk, członkowie GKRPA Beata Żak i Monika Łukomska.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.84.2018 r. z dnia 28 listopada 2018 r. informuję, że ustala się dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Bliżyn za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 15 grudnia 2018 r. (sobota).

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.

Żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn - u Pani Sołtys Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna)
w dniu 29.11.2018 w godzinach od 8:00 do 15:00 dla miejscowości:
• Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
• Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

w dniu 30.11.2018 w godzinach od 8:00 do 13:00 dla miejscowości:
• Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska

Z SENIORAMI O BEZPIECZEŃSTWIE

Z inicjatywy funkcjonariusz KP Policji w Skarżysku-Kamiennej 26 listopada w Zameczku odbyło się spotkanie w ramach trzeciej edycji projektu „Czad i ogień. Obudź czujność”. Jednak nie tylko o zagrożeniach związanych z sezonem grzewczym rozmawiano podczas spotkania, gdyż spotkanie odbyło się w ramach projektu „Świętokrzyska koalicja seniorów”.

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski