21 Październik 2018    |    Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Dokumentacja dot. Wołowa i okolic - korespondencja z Urzędami

W załączeniu pisma do Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach:

OS.605.2.14.2017

OS.605.2.14.2017

Dokumentacja dot. złoża Wołów I oraz terenów przyległych

Uwagi i wnioski Wójta do wszczętego postępowania Starosty Skarżsykiego o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów:

 

OS.6233.2.1.2018

OS.6233.2.2.2018

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTW PIĘTY SOŁTYKÓW I WOŁÓW

W związku z publikacjami w internecie, kurierze stowarzyszenia „Uroczysko nad dolną Kamienną” oraz akcją plakatową wywołującą niepokój i obawy mieszkańców jakoby w Gminie Bliżyn powstawać miały masowo wysypiska, składowiska i zakłady przetwarzania odpadów uspokajamy mieszkańców, że takie obiekty nie powstaną i będą blokowane formalnie i prawnie przez władze Gminy Bliżyn.

Aby zapobiec powstaniu przedsięwzięcia budzącego sprzeciw mieszkańców Sołtykowa oraz okolicznych miejscowości Rada Gminy Bliżyn wraz z Wójtem Gminy poczynili od roku 2016 szereg kroków prawnych. Pierwszym z nich było przeprowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w wyniku której w grudniu 2016 roku podjęto uchwałę w sprawie aktualizacji studium oraz miejscowych planów. W 2017 roku przystąpiono do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sołtyków. Uzasadnienie do uchwały wynika, że plan będzie zakazywał prowadzenia zbiórki, składowania, magazynowania odpadów lub prowadzenia innych działalności szkodliwych i uciążliwych dla mieszkańców i środowiska. Obecnie gmina jest na etapie końcowym prac planistycznych. Projekt dokumentu został upubliczniony na stronie www.ugblizyn.bip.doc.pl w zakładce Plany przestrzennego zagospodarowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.06.2018 r. o godz. 10.00 w budynku GOK w Bliżynie. Termin składania wniosków wyznaczony do dnia 03.07.2018 r.

 

 

obywatel slidersuwumwsps