Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Zgodnie z ustawa jest to kwota 40 zł na dzień na osobę. Te pieniądze są formą rekompensaty dla tych osób, które przyjmują Ukraińców u siebie. Nie ma tutaj żadnych zasad co do tego, na co te pieniądze maja być przeznaczone. To są pieniądze, które są do dyspozycji osób, które goszczą Ukraińców.

Jeśli ktoś zapewnia obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie od 24 lutego i nadal zamierza je zapewniać, to może wniosek złożyć już teraz - otrzyma wówczas świadczenie wyłącznie za czas do momentu wypełnienia wniosku, a na pozostały okres może złożyć kolejny wniosek w terminie późniejszym. Może także poczekać i złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres pobytu uchodźcy pod swoim dachem. Świadczenie jest wypłacane za okres nie dłuższy niż 60 dni

Poniżej zamieszczamy druki, jakie należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Bliżyn. Wniosek wypełniamy tylko jeden, natomiast kartę osoby przyjętej do zakwaterowania dla każej osoby osobno! Druki są również dostępne w siedzibie urzędu.

W dniu 6.05.2022 r. - aktualizacja wzoru wniosku - zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy nakładają na podmioty składające wnioski, obowiązek uzupełnienia numeru PESEL uchodźców. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane.

Znowelizowane przepisy umożliwiają również ubieganie się o wypłatę świadczenia za łączny okres 120 dni. W przypadku dłuższego okresu, w którym zapewniane jest zakwaterowanie i wyżywienie, należy dodatkowo uzasadnić wniosek o przyznanie świadczenia.

 

Wniosek o świadczenie

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Od środy (16 marca) obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Przedstawiamy wzór formularza w języku ukraińskim i rosyjskim wraz z najpotrzebniejszymi informacjami.
Prosimy o kotakt telefoniczny pod nr (41) 2541104 w. 44 w celu umówienia wizyty osób chcących uzyskać PESEL w ramach specustawy.
Kto może uzyskać PESEL?
Każdy, kto:
 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.
Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dostępne będą w dowolnym urzędzie gminy. Wniosek w rosyjskiej wersji językowej można pobrać z portalu gov.pl (publikujemy również w załączniku poniżej).
Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Dane, które wpiszesz we wniosku:
 •     imię i nazwisko,
 •     data i miejsce urodzenia,
 •     kraj urodzenia i obywatelstwo,
 •     data wjazdu do Polski,
 •     ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
 •     aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.
Nadmiernie wyretuszowane lub nieaktualne fotografie nie będą przyjmowane.
Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:
 • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
 • adres e-mail, z którego korzystasz.
Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.
 Co musisz zrobić?
Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz osobiście do dowolnego urzędu gminy w kraju. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.
Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.
Na wniosku złóż własnoręczny podpis. Wydanie ww. dokumentu jest bezpłatne.

wniosek_o_PESEL_dla_UKR_zm_v04

W związku z sytuacją na Ukrainie tworzona jest dla naszej gminy baza osób chcących włączyć się w pomoc dla uchodźców poprzez zabezpieczenie im schronienia. Osoby deklarujące chęć przyjęcia potrzebujących mogą przekazać następujące informacje do urzędu gminy podając: dane kontaktowe, liczbę osób jakie mogą przyjąć oraz okres na jaki deklarują pomoc.

Stworzenie takiej bazy pozwoli nam na szybkie rozlokowanie osób potrzebujących oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.

Zgłoszenia chęci zapewnienia schronienia można dokonać telefonicznie lub osobiście
w Urzędzie Gminy Bliżyn w godzinach pracy urzędu.

Pragniemy nadmienić, że rząd przygotowuje rozwiązania, które mają polegać m.in. na pokryciu kosztów pobytu uchodźców.

Urząd Gminy Bliżyn
Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn

tel. 41 2541 104, 41 2541 172

Informujemy, że osoby, które przyjęły uchodźców mogą zgłaszać ten fakt do Urzędu Gminy Bliżyn. Prosimy o podawanie podstawowych informacji o miejscu pobytu uchodźców w celu lepszej koordynacji m.in. kierowanej do nich pomocy.
Zgłoszeń można dokonać telefonicznie: 41 2541 104 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dane zgłoszeniowe powinny zawierać: imię i nazwisko osoby przyjmującej uchodźców, adres, telefon kontaktowy, liczbę przyjętych osób, wiek i inne niezbędne informacje.

 

 

Zwracamy się z prośbą aby wszystkie zbiórki prowadzone na terenie Gminy Bliżyn, które nie są organizowane w porozumieniu z organizacjami typu Caritas, PCK itp. byłu zgłaszane do Urzędu Gminy w Bliżynie (tel. 41 25 41 104) w celu skoordynowania przekazywania darów co magazynu centralnego utworzonego na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

 

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

Odzież i okrycie:

 • Koce zwykłe i termiczne
 • Śpiwory
 • Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
 • Materace
 • Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)
 • Płaszcze przeciwdeszczowe

 

Środki higieny i czystości:

 • Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
 • Dezodoranty
 • Pasta do zębów
 • Szczoteczki do zębów
 • Grzebienie
 • Bielizna damska, męska, dziecięca
 • Podpaski
 • Pampersy
 • Pieluchy dla dorosłych
 • Papier toaletowy i ręczniki papierowe
 • Ręczniki (w tym z mikrofibry)
 • Worki na śmieci
 • Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji
 • Maski filtrujące lub jednorazowe

 

Żywność:

 • woda
 • żywność do szybkiego przygotowania (instant)
 • batony (w tym energetyczne),
 • bakalie, orzechy,
 • konserwy,
 • makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
 • narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

 Inne:

 • Zapałki
 • Baterie, powerbanki
 • Oświetlenie, w tym latarki
 • Świece
 • Zestawy pierwszej pomocy

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie). Potrzebne są również namioty typu handlowego-ogrodowego.

Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej?

UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane! Jeżeli chcesz przekazać coś z poniższej listy

 • Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
 • Broń biała
 • Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
 • Inny sprzęt militarny i paramilitarny
 • Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia
 • Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.

 

Dwa punkty skoordynowanej pomocy dla uchodźców z Ukrainy już działają w Kielcach.

Punkty zostały uruchomione przez Wojewodę Świętokrzyskiego przy Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach oraz wspólnie z władzami Miasta Kielce - na Dworcu Autobusowym (dawny dworzec PKS). Zostaną przygotowane także specjalne ulotki informacyjne dla osób z Ukrainy o możliwościach pomocy, która jest dla nich przygotowana.

Ulotki będą zawierać informacje dotyczące numerów telefonów, wskazówki, gdzie szukać pomocy oraz informacji, jak uregulować pobyt w Polsce oraz w jaki sposób ubiegać się o status uchodźcy.

Punkty dla cudzoziemców: 

 • Urząd Wojewódzki - aleja IX Wieków Kielc 3 (punkt główny)
 • Dworzec Autobusowy - Punkt Promocji Kielc (wejście A), ul. Czarnowska 12

Telefon całodobowy: 41 342 12 14

Podczas rozmowy do dyspozycji jest tłumacz języka rosyjskiego i ukraińskiego. Pomoc jest udzielana również pod numerem telefonu 538 508 081.

Informujemy, że punkty działają przez całą dobę.

- Jesteśmy przygotowani logistycznie. Po stronie wojewodów pozostaje kwestia zorganizowania opieki dla ewentualnych uchodźców z terenów walk. Mamy wszystko przećwiczone i skoordynowane. Województwo świętokrzyskie jest najbliżej położone wokół regionów, które jako pierwsze będą mierzyły się z napływem osób z Ukrainy - mówił podczas konferencji wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

- Podjęliśmy działania celem przygotowania, we współpracy z służbami Wojewody, jak najlepszej logistyki punktu, który został w sobotę rano uruchomiony na dworcu autobusowym. Cudzoziemcy otrzymają tam pełną informację. Pamiętajmy jednak, że głównym, centralnym punktem jest ten działający przy Urzędzie Wojewódzkim - podkreśla Bogdan Wenta, prezydent Kielc. 

Informacja_dla_uchodźców_z_Ukrainy_EN.png   Informacja_dla_uchodźców_z_Ukrainy_EN.png   Informacja_dla_uchodźców_z_Ukrainy_EN.png

 
 

Lokalizacje punktów

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Dworzec Autobusowy w Kielcach

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski