Gilów

Plan Odnowy Miejscowości Gilów na lata 2009-2016

 

altana Gilów

Nowo wybudowane miesjce integracji

 

Gilów zamieszkuje 373 mieszkańców (stan na 31.12.2018 r.) ; 375- stan na 31.12.2021 r. Sołectwo położone w północnej części gminy Bliżyn. Powierzchnia sołectwa to 1,5 km2.Sołtysem sołectwa Gilów jest p. Maria Matynia.

 

Zabytki:

 

Młyn wodny zbożowy z roku 1928 z rozpędem na dwa koła i z dwoma złożeniami kamieni młyńskich. Młynka drewniana oszalowana, dach dwuspadowy pokryty papą.  Przybudówka od strony południowo-wschodniej z czerwonej palonej cegły, ujęcie wody i duży staw, grobla ziemna z dwoma upustami jałowym na rzece oraz jałowym i roboczym na młynówce. Zastawki drewniane.  Napęd na turbinę wodną i na silnik spalinowy, przemiał na jedną parę walców oraz jedno złożenie kamieni młyńskich.  Młyn w chwili obecnej nieczynny.

 Do budynku młyna przylegała ceglana piętrowa budowla w której mieściły się motorownia z silnikiem spalinowym 25 KM. Obecnie tylko ten obiekt przetrwał w pierwotnym stanie.  Stan zachowania w miarę dobry, lecz po powodzi w 2002 roku częściowo uszkodzony, zwłaszcza dach.

 

Przy trasie na Końskie stoi pomnik z roku 1915 upamiętniający obecność mieszkańca Gilowa – Antoniego Komara, który brał udział w Powstaniu Warszawskim.

 kapliczka-gilów

Pomnik ofiarowali Karolina i Antoni Komarowie w dowód wdzięczności powrotu z powstania.

 

Koło Gospodyń Wiejskich

 Powstało i działało w latach pięćdziesiątych przy Kole Rolniczym. Jego przewodniczącą była p. Krystyna Cios – rodowita gilowianka. Początkowo w jego skład wchodziło 12 osób. Głównymi działaczkami były: Cios Krystyna, Zielińska Irena. Od początku swego istnienia koło działało bardzo prężnie. Organizowało wiele szkoleń, prelekcji na tematy uprawy ogrodu, kursów gotowania, szycia, kraju, wyszywania, wycieczek. Zajmowało się pieczeniem ciast i ciasteczek różnego rodzaju. Próbowało założyć świetlicę oraz telefon w Gilowie, jednak te plany nie powiodły się. Wprowadzało i popularyzowało nowe technologie w rolnictwie oraz produkcji roślinnej. Pierwsze pszenżyto zostało w Gilowie po raz pierwszy posiane przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich.  W chwili obecnej Koło Gospodyń Wiejskich nie funkcjonuje.

 

Klub Książki i Prasy

 

Powstał w latach 60-tych. Jego gospodarzem była p. Krystyna Sidor. Siedziba klubu mieściła się w domu p. Sidor. Klub prowadził sprzedaż gazet, książek, zeszytów. Każdy kto chciał mógł przeczytać czasopismo, przejrzeć prasę w małej czytelni, herbaty, zjeść ciasto, posłuchać muzyki z płyt. Odbywały się tam prelekcję przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich. Klub obecnie nie funkcjonuje.

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski