PRZYSTAŃ BLIŻYN 2010-2012-KAMPANIA PROMOCYJNA

naglowek

 

W dniu 25 maja 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Bliżyn na realizację projektu pn. Przystań Bliżyn 2010-2012- kampania promocyjna .

 

Wartość projektu to 576.923,07 złotych, kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 300 000zł ; wkład własny Gminy Bliżyn 276923,07. zł.

 

Założeniem projektu „Przystań Bliżyn 2010-2012- kampania promocyjna" było przeprowadzenie dwóch kampanii promocyjnych w tym jednej zagranicznej oraz wykreowanie nowego produktu turystycznego p.n. Przystań Bliżyn. Zakres projektu obejmował następujące elementy:

 

 • Zorganizowanie dwudniowych imprez plenerowych:
  • „Przystań Bliżyn 2010 - Jagiełło był pierwszy",
  • „Przystań Bliżyn 2011- Glina i tkanina",
  • „Przystań Bliżyn 2012 - Natura i Świnia Góra".
 • Organizację I Międzynarodowego Pleneru Malarskiego z cyklu Świętokrzyskie krajobrazy „Szlakiem Jagiełły – Bliżyn";
 • Wydanie wydawnictw promocyjnych;
 • Założenie turystycznego portalu przystanblizyn.pl działającego w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim
 • Reklamę w stacjach radiowych, prasie lokalnej oraz w lokalnym portalu internetowym

 

W 2010 roku impreza promocyjna związana była z jubileuszem 600-lecia Bliżyna, stąd jej tytuł „Przystań Bliżyn 2010 -Jagiełło był pierwszy". Został odtworzony uroczysty wjazd i powitanie króla Władysława Jagiełły w Bliżynie, odtworzony klimat dawnych jarmarków, a także pokaz rzemiosła dawnego. Niewątpliwą atrakcją imprezy były pokazy rycerskie, kawaleryjskie i konne w wykonaniu Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, pokaz tańca dawnego, odtworzone zostało życie wsi minionych wieków przez grupę odtwórczą z Cisownika. Podczas imprezy wybijano okolicznościowe monety, konkursy siłowe prowadził Mariusz Pudzianowski a wystąpili zespół Żuki, Bayer Full, Indios Bravos, kabaret Weźrzesz, kapela Bliżej Serca oraz nasze rodzime zespoły ludowe.

 

W 2010 roku Gmina Bliżyn w ramach projektu wydała :

 

 • folder promocyjny Przystań Bliżyn w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej,
 • album „Rezerwat Przyrody Świnia Góra im dr inż. Stanisława Barańskiego: z przepięknymi fotografiami Andrzeja Adamczyka, Pawła Rzuchowskiego, Andrzeja Staśkowiaka.
 • album „Bliżyn w starej fotografii" ze zdjęciami, które zebrał Zdzisław Żak,
 • monografie historyczną „Dzieje Bliżyna" opisującą historię Bliżyna od czasów średniowiecza po czasy współczesne.

 

Utworzono turystyczny portal internetowy www.przystanblizyn.pl działający w języku polskim, angielskim i niemieckim którego główną atrakcją jest wirtualny spacer po gminie Bliżyn, zdjęcia lotnicze oraz krótki film z lotu ptaka. Portal jest systemem informacji turystycznej służącym turystom.

 

Zorganizowano I Międzynarodowy Plener Malarski z cyklu Świętokrzyskie krajobrazy „Szlakiem Jagiełły – Bliżyn" podczas, którego w naszej gminie w lipcu 2010 r. gościło 16 artystów plastyków z Polski, Białorusi i Ukrainy. Inspiracją dla twórców były urokliwe zakątki i zabytki gminy Bliżyn. Efektem pleneru są wspaniałe prace, prezentowane podczas wystaw poplenerowych m.in. BWA Kielcach, Galerii „Atut" w Końskich oraz wydawnictwo katalog z pracami artystów.

 

W 2011 roku impreza plenerowa „Przystań Bliżyn 2011- Glina i tkanina" nawiązywała do tradycji Bliżyna wytwarzania wyrobów z gliny oraz tkactwa, przenieśliśmy się w klimat dawnej wsi w specjalnie zaaranżowanej wiejskiej zagrodzie odtworzone zostało życie na wsi, odbyły się pokazy ginących zawodów i regionalnych wyrobów użytkowych. Każdy chętny mógł sprawdzić własne umiejętności przy krosnach i kole garncarskim. W trakcie imprezy odbywała się promocja wyrobów rękodzieła: rymarzy, tkaczek, garncarzy, wikliniarzy, rzeźbiarzy - wyrobów głównie wytwarzanych w Bliżynie choć nie tylko. Podczas imprezy można było usłyszeć muzyką etniczną, rozrywkową i ludową: wystąpili m.in. Orkiestra Świętego Mikołaja, Teatr Muzyczny "Nad Kamienną", kapela „Bliżej serca", Zespół Redlin, Akcent, Kabaret „Czwarta fala", zespół taneczny „PLEJADA" oraz gwiazda Zespół DŻEM.

 

W 2012 roku w dniach 23-24 czerwca zorganizowano imprezę plenerową „Przystań Bliżyn 2012 - natura i Świnia Góra", która nawiązywała do walorów naturalnych gminy: lasów, wody, powietrza. W sobotę 23 czerwca na placu przed Zameczkiem mogliśmy obejrzeć rekonstrukcję osady neolitycznej, którą odtworzyli członkowie Stowarzyszenia Praosada Rydno, polecieć balonem w locie pionowo na 40-50 metrów. Pierwszy dzień "Przystani Bliżyn" zakończyliśmy nad zalewem Bliżyńskim w okolicach śluzy gdzie przedstawiono obrzędy Nocy Kupały w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Sorbin". Podczas imprezy plenerowej wystąpiły: Zespół Dance Projekt, Konwój, Kliper, The Ukrainian Folk, Milano, Formacja Chatelet, znany beat boxer świętokrzyski OTEZET i gwiazda zespół COMA.

 

W 2012 r. wydany został folder promocyjny "Przystań Bliżyn II", do którego fotografie wykonał Andrzej Adamczyk oraz "z lotu ptaka" Krzysztof Szczygieł.

 

Imprezy plenerowe były poprzedzone spotami reklamowymi w Radio Kielce, ogłoszenia w prasie lokalnej oraz Internecie.

 

Projekt "Przystań Bliżyn 2010-2012-kampania promocyjna", realizowany przez Gminę Bliżyn, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu

 

Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

 

...dla rozwoju województwa Świętokrzyskiego...

 

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski