Sobótka

Sołectwo położone w północno-zachodniej części gminy Bliżyn. Powierzchnia sołectwa to 9,8 km2 z czego większość to lasy. Sołectwo Sobótka zamieszkuje 167 mieszkańców (stan na 31.12.2021). Sołtysem sołectwa Sobótka jest p. Zofia Kołodziejska.

 Sobotka fot. A. Staskowiak

Wieś Sobótka powstała po upadku powstania styczniowego i uwłaszczeniu chłopów ukazem carskim w 1864 r. Pod koniec lat sześćdziesiątych XIX wieku z polecenia cara na gruntach rządowych w Królestwie Polskim w zaborze rosyjskim powstaje wieś pod nazwą Subootkino na północny – zachód od Mroczkowa. Prawdopodobnie na tych gruntach w roku 1870 na 140 morgach utworzono 14 gospodarstw rolnych. W roku 1895 było 16 domów i 95 mieszkańców. Była to wieś rolnicza 15 stycznia 1926 roku dekretem Ministra Spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej zmieniono nazwy obcojęzyczne nadając polskie brzmienie. Dekret został ogłoszony 22 lutego 1926 roku i od tego czasu Subootkino zostało Sobótką. W czasie okupacji niemieckiej podczas II- giej wojny światowej miejscowe lasy były schroniskiem dla oddziałów partyzanckich.

 

W nocy z 11 na 12 listopada 1939 roku oddział mjr Hubala, Henryka Dobrzańskiego obawiając się okrążenia przez Niemców na Świniej Górze przemaszerował prowadzony przez przewodników przez Sorbin, Pięty i Sobótkę w lasy niekłańskie i dalej w lasy opoczyńskie. Był to oddział Wojska Polskiego, który nie złożył broni po kampanii wrześniowej.

 

Osada Sobótki miała szansę trwałego rozwoju ze względu na korzystne położenie w pobliżu rzeczki oraz kompleksów leśnych. Sobótka wszystko na to wskazuje, miała być osadą rolnicza, choć wiadomo, że cześć mieszkańców trudniła się wydobywaniem rud, niezbędnych dla polskich Kuźnic. W osadzie mieszkali również kuźnicy, którzy pracowali w pobliskich osadach jak np.: w Bliżynie, bądź Suchedniowie. 

W każdym razie istniał odpowiedni potencjał umożliwiający rozpoczęcie produkcji żelaza. Nie jest wykluczone, że i na Sobótce miała powstać kuźnica. Innym budynkiem sołectwa Sobótki był młyn zbudowany z drzewa. Wyposażenie młyna było ubogie: dwa kamienie do mielenia, wał sosnowy, na którym poruszało się koło wodne i paleczne, jeden kosz drewniany, jedna skrzynia, otrębnica i inne. W budynku mieściła się izba mieszkalna dla młynarzy obok była komora. Po zniszczeniach wojennych wszystko zostało odbudowane. Powstały dwie garncarnie w których garncarze nie tylko lepili z gliny naczynia ale i ozdabiali cudownymi malowodłami. Ludzie zajmowali się na codzień utrzymaniem hodowli i w pracą w polu.

140 lat sobotki 

Zespół Ludowy „Sobótka"

 

Wizytówką sołectwa Sobótka jest Zespół Ludowy Sobótka, który powstał w 1990 roku. Zespół bierze udział w przeróżnych spotkaniach folklorystycznych, obchodach rocznicowych, dożynkach. Największym sukcesem Zespołu jest obrzęd „Wesela Świętokrzyskiego" wzorowany na opracowaniu Stanisława Suchorowskiego, które zorganizowano w czerwcu 1995 r. w Kielcach. Członkowie Zespołu spotykają się nie tylko na próbach i występach lecz także przy okazji różnych świąt okolicznościowych. Muzyka jest ich sposobem na życie.Do chwili obecnej Zespół wziął udział w ponad 200 imprezach.  Zespół w 2020 roku  obchodził 30-lecie istnienia .

sobótka

sobórka 2022

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski