Ogłoszenia innych podmiotów

LIKWIDACJA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO

W załączeniu pismo PKP SA Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej o likwidacji przejazdu na drodze wewnętrznej Wołów - Stary Gostków.

Ogłoszenie

INFORMACJA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ O WYSTĄPIENIU AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ I DZIKÓW

W związku z licznymi przypadkami wystąpienia afrykańskiego pomoru świń i dzików (ASF) w 2015 r. w krajach Europy Wschodniej tj. Łotwy, Litwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy jak i na północno-wschodnim terytorium Polski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skarżysku - Kamiennej, ponownie przypomina o zagrożeniu jakie stwarza afrykański pomór świń (ASF) dla gospodarki narodowej.

 

W załączeniu ulotka informująca dla hodowców trzody chlewnej oraz informacja dla podróżnych.

INFORMACJE O USŁUGACH CENTRALNYCH

Nabór wniosków na działanie 8.1.1 RPO WŚ "Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3"

forma: dotacja skłądanie wniosków:  od 21.09.2015 do 09.10.2015

Na co (m.in.): tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami); tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących żłobkach i klubach dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami); wsparcie tworzenia i rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie; pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem opieki nad dzieckiem do lat 3.

8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe), RPO Świętokrzyskiego

Dla kogo?

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: gminy (gminne jednostki budżetowe), osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące. 

Ile?
Poziom dofinansowania
85% kosztów kwalikowalnych
Minimalny wkład własny
Wymagany wkład własny 15%

ANKIETA PREFERENCJI PRZEWOZOWYCH PASAŻERÓW

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom organizacyjnym zbiorowego transportu publicznego w Województwie Świętokrzyskim, Wojewódzki Zarząd Transportu przygotował ankietę preferencji przewozowych pasażerów.

W związku z tym, Urząd Gminy Bliżyn uprzejmie zaprasza wszystkich podróżujących komunikacją publiczną do udziału w anonimowym badaniu ankietowym.
Badania preferencji pasażerów oraz jakości transportu publicznego w województwie, wpłynie pozytywnie na poprawę dotychczas świadczonych usług poprzez określenie i wprowadzenie oczekiwanych standardów usług przewozowych na organizowanych liniach użyteczności publicznej w transporcie zbiorowym (wzór ankiety do pobrania ze strony internetowej pod adresem http://bip.sejmik.kielce.pl/659-ankieta.html).
Ankietę można również wypełnić on-line, za pośrednictwem linku http://ankieta.umws.pl.
Wypełnione ankiety (w wersji papierowej) należy odsyłać do 15 września 2015 roku na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzki Zarząd Transportu al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce.

 

Ankieta

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI ROLNICTWA

Dla producentów mleka.

Informacja o możliwości skłądania wniosków o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie
rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

Informacja.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski

herb stopka

Dane adresowe:

 Urząd Gminy Bliżyn 

ul. Kościuszki 79a

26-120 Bliżyn

Dane kontaktowe:

tel.41 25 41 104, 41 25 41 172

fax. 41 25 41 236

e-mail: sekretariat@blizyn.pl

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30