Pięty-Sołtyków

Pięty-Sołtyków

 

Sołectwo powstało w 2018 roku, zamieszkuje je 348 stan na 31.12.2018 r. 

Funkcję Sołtysa  w kadencji 2018-2019  pełniła pani  Genowefa Supernat, w skład rady sołeckiej wchodzili: Janina Lisowska, Tomasz Krupa i Gabriel Paduszyński.

 W kadencji 2019 -nadal funkcję Sołtysa pełni p. Gabriel Paduszyński.

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski