PROJEKT PARASOLOWY (OZE) W GMINIE BLIŻYN

 

oze - znaki unijne

Informujemy, że termin składania ankiet wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie został przedłużony do końca miesiąca kwietnia 2017 r.

 

 

Bliżyn, dnia 22.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

Gmina Bliżyn informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Efektywna i Zielona Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na montażu różnych rodzajów instalacji Odnawialnych Źródeł Energii tj. instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bliżyn.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po spotkaniu z mieszkańcami oraz zebraniu wszystkich ankiet.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne, które odbędą się:

 

SPOTKANIA dot. REALIZACJI PROJEKTU DOFINANSOWAŃ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE)

Lp.

Data

Godzina

Miejsce

1.        

3.04.2017 

1630

Szkoła Podstawowa w Mroczkowie

2.        

3.04.2017

1800

Remiza OSP w Bliżynie

3.        

4.04.2017

1630

Szkoła Podstawowa w Sorbinie

4.        

4.04.2017

1800

Szkoła Podstawowa w Odrowążku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem spotkań będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, pokazanie ich wad i zalet, zapoznanie z planowanym projektem i zasadami uczestnictwa, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienia mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.

Dokumenty rekrutacyjne, kryteria i sposób wyboru uczestników zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie

Mariusz Walachnia

Wójt Gminy Bliżyn


Załączniki:

Podstawowe informacje o projekcie

Opisy OZE

deklaracja OZE

deklaracja OZE (format docx)

Ankieta                        Ankieta (format docx)

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie - domy mieszkalne

Oświadczenie domy mieszkalne (docx)

Oświadczenie - domy w budowie

Oświadczenie - domy w budowie (docx)

Prezentacja OZE (przedtawiona na spotkaniach)

Pytania i odpowiedzi

 

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski