Telefony alarmowe

Telefony alarmowe:

 • Europejski Numer Alarmowy: 112
 • Pomoc medyczna (pogotowie): 999
 • Straż pożarna: 998
 • Policja: 997

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 • tel: 41 25 41 104
 • fax:41 25 41 236

 Pogotowie Energetyczne:

 • tel. 991

Pogotowie Gazowe:

 • tel. 992

 Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej:

 • tel.  47 80 44 206
 • fax. 47 80 44 210

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej:

 • tel.  41 251 11 57
 • fax. 41 251 63 31

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski