Zbrojów

Sołectwo Zbrojów zamieszkuje 184 mieszkańców. (stan na 31.12.2021 ) Sołectwo położone w centralnej części gminy Bliżyn. Powierzchnia sołectwa to 2,1 km2. Sołtysem sołectwa Zbrojów jest p. Beata Żak.

 

Historia

 

zdrojow1Wieś powstała w 1577 roku. Nazwa pochodzi od nazwiska Stanisława Zbroi z Sorbina, założyciela i pierwszego dzierżawcy zbrojowskiej kuźnicy, która dała ona początek osadzie. Kuźnica w latach 60 - tych XVII wieku zatrudniała 7 robotników, a osada liczyła 42 robotników. W 1840 roku liczba gospodarstw wynosiła 12 w tym 10 rolników i 2 komorników. W Zbrojowie w połowie XVII w. założono folwark rządowy, młyn oraz browarek (1835 r.), dzeierzawcą folwarku był niejaki Zakrzewski. W Zbrojowie mieszkali również chałupnicy trudniący się rąbaniem sążni i wypalaniem smoły. Przy folwarku znajdował się również staw, który był zarybiony. Wójtostwo (folwark ) w Zbrojowie przez cały okres był w dzierżawie osób prywatnych. Podpisywano przy tym umowy kilkuletnie z możliwością ich prolongaty. Przy okazji zmiany tenutariusza przygotowywano tzw. akt odbiorczo- podawczy folwarku, który był dokładną lustracją majątku folwarcznego oraz wykazem powinności dzierżawcy i wszystkich włościan. W przypadku Zbrojowa zachowało się kilka tego typu dokumentów. Pierwszym dzierżawcą tego majątku był Siewierski, po nim Kulpiński poświadczony w źródłach w 1819 roku. W następnych latach spotykamy Joannę primo voto Kulpińską, której termin dzierżawy wygasł 1 czerwca 1829 roku. Na mocy nowego kontraktu z dnia 4 lipca 1829 r. zawartego w Komisji Województwa Sandomierskiego, potwierdzonego 28 lipca br. przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu wójtostwa Zbrojów przejął Franciszek Jackowski. W 1835 roku władze prolongowały dzierżawę Jackowskiego do 1847 roku lecz ten drogą cesji 15 czerwca 1840 roku oddał wójtostwa Józefowi Liszka. Jackowskiemu Zbrojów zawdzięcza wybudowanie młyna, który zaspokajał potrzeby folwarku i miejscowej ludności. Władze gubernialne przedłużyły okres dzierżawy Liszce na lata 1847-1857r. W czasie 9-letniej dzierżawy Adamski przeprowadził reformy czynszowe w 1955-1956, w tym czasie remontował budynki dworskie, reperował młyn, przeprowadził meliorację.

 

zdrojow2Podczas II wojny światowej a szczególnie od 1943 roku przeprowadzane były łapanki wśród ludności Zborowa oraz sąsiednich sołectw. Wielu mieszkańców wywieziono do Niemiec. Zbrojów, Sorbin oraz Nowki od początku wojny znalazły się w zasięgi oddziaływania konspiracyjnej organizacji „Orzeł Biały". 8 VI 1943 r. Pluton 102 ze Zbrojowa z plut. Wacławem Borowcem „Niegolewski" jako dowódca dokonał nieudanej próby rozbicia straży obozu karnego w czasie odprowadzania więźniów do pracy w kamieniołomach.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski