Kopcie

Sołectwo Kopcie zamieszkuje 158 mieszkańców (stan na 31.12.2021 r.). Sołectwo położone w południowo – zachodniej części gminy Bliżyn. Powierzchnia sołectwa to 32,2 km2. Sołtysem sołectwa Kopcie w kadencji 2015-2019 był  p. Bartłomiej Kołakowski.

W kadencji 2019- 2023 Sołtysem jest Agnieszka Mościńska.

 

Historia

 

Kopcie- nazwa pochodzi od pierwszych osadników, którzy zajmowali się wypalaniem węgla drzewnego w tzw. mieleszach, ponieważ nad okolica unosił się dym, mówiono, że się kopci i stąd nazwa.
W 1789 roku mała osada Kopcie liczyła 5 rodzin. Osada wchodziła w obręb parafii Odrowąż.

 

Rezerwat Świnia Góra

 

Według podziału administracyjnego rezerwat znajduje się na terenie sołectwa Kopcie, natomiast Leśniczówka na terenie Odrowążka. Jest to rezerwat ścisły, objęty ochroną zupełną. Utworzony w okresie międzywojennym, wpisany do rejestru w 1953 roku. Obszar rezerwatu wynosi 50,78 ha. W skład rezerwatu wchodzą unikalne drzewostany mieszane o strukturze piętrowej. W najwyższym piętrze występują olbrzymie jodły, dęby, buki, modrzewie. Flora rezerwatu liczy 345 gatunków roślin naczyniowych, drzewa i krzewy reprezentowane są przez 38 gatunków. W zachodniej części rezerwatu występują powierzchniowe ślady eksploatacji rudy żelaza z okresu XV do XIX w.
W rejonie Świniej Góry w czasie II wojny światowej przybywały liczne oddziały partyzanckie, m.in. „Hubala", „Narbutta", „Ponurego". W gajówce Rosochy znajduje się pomnik upamiętniający bitwę z hitlerowcami w 1944 roku.
We wrześniu 1944 roku na terenie „Świniej Góry" brygada AL stoczyła bitwę z hitlerowcami.
Między gajówką Rosochy a rezerwatem znajduje się symboliczna mogiła 22- letniego furmana, który w 1964 roku zginął przygnieciony drzewem podczas pracy w lesie.
Przy drodze wiodącej w kierunku Świniej Góry rośnie pomnikowy dąb szypułkowy – Dąb na Stawidłach. Drzewo to ma około 400 lat, ma prawie 30 metrów wysokości. W pobliżu dębu znajduje się mogiła Hubalczyków, którzy zginęli tu od rąk hitlerowców 1940 roku.
Przez rezerwat Świnia Góra przebiega Szlak zielony Bliżyn - Zagnańsk, 26 km
Bliżyn PKP - pomnik przyrody Piekło Dalejowskie (3,7) - pomnik przyrody Brama Piekielna (5) - rezerwat Dalejów, [połączenie ze szlakiem czarnym] (7,5) - Świnia Góra (12) - Janaszów PKS,MZK (21,5) - Dąb Bartek MZK (22,5) - Zagnańsk PKP (24,5).

 

Zakład kamieniarski

 

Na terenie Kopci działa Zakład Kamieniarski, funkcjonuje on na terenie zlikwidowanej odlewni żeliwa. Wyroby kamieniarskie trafiają na rynek krajowy oraz za granicę.

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski