Kopcie

Sołectwo Kopcie zamieszkuje 161 mieszkańców (stan na 31.12.2018 r.). Sołectwo położone w południowo – zachodniej części gminy Bliżyn. Powierzchnia sołectwa to 32,2 km2. Sołtysem sołectwa Kopcie w kadencji 2015-2019 był  p. Bartłomiej Kołakowski.

W kadencji 2019- nadal Sołtysem jest Agnieszka Mościńska.

 

Historia

 

Kopcie- nazwa pochodzi od pierwszych osadników, którzy zajmowali się wypalaniem węgla drzewnego w tzw. mieleszach, ponieważ nad okolica unosił się dym, mówiono, że się kopci i stąd nazwa.
W 1789 roku mała osada Kopcie liczyła 5 rodzin. Osada wchodziła w obręb parafii Odrowąż.

 

Rezerwat Świnia Góra

 

Według podziału administracyjnego rezerwat znajduje się na terenie sołectwa Kopcie, natomiast Leśniczówka na terenie Odrowążka. Jest to rezerwat ścisły, objęty ochroną zupełną. Utworzony w okresie międzywojennym, wpisany do rejestru w 1953 roku. Obszar rezerwatu wynosi 50,78 ha. W skład rezerwatu wchodzą unikalne drzewostany mieszane o strukturze piętrowej. W najwyższym piętrze występują olbrzymie jodły, dęby, buki, modrzewie. Flora rezerwatu liczy 345 gatunków roślin naczyniowych, drzewa i krzewy reprezentowane są przez 38 gatunków. W zachodniej części rezerwatu występują powierzchniowe ślady eksploatacji rudy żelaza z okresu XV do XIX w.
W rejonie Świniej Góry w czasie II wojny światowej przybywały liczne oddziały partyzanckie, m.in. „Hubala", „Narbutta", „Ponurego". W gajówce Rosochy znajduje się pomnik upamiętniający bitwę z hitlerowcami w 1944 roku.
We wrześniu 1944 roku na terenie „Świniej Góry" brygada AL stoczyła bitwę z hitlerowcami.
Między gajówką Rosochy a rezerwatem znajduje się symboliczna mogiła 22- letniego furmana, który w 1964 roku zginął przygnieciony drzewem podczas pracy w lesie.
Przy drodze wiodącej w kierunku Świniej Góry rośnie pomnikowy dąb szypułkowy – Dąb na Stawidłach. Drzewo to ma około 400 lat, ma prawie 30 metrów wysokości. W pobliżu dębu znajduje się mogiła Hubalczyków, którzy zginęli tu od rąk hitlerowców 1940 roku.
Przez rezerwat Świnia Góra przebiega Szlak zielony Bliżyn - Zagnańsk, 26 km
Bliżyn PKP - pomnik przyrody Piekło Dalejowskie (3,7) - pomnik przyrody Brama Piekielna (5) - rezerwat Dalejów, [połączenie ze szlakiem czarnym] (7,5) - Świnia Góra (12) - Janaszów PKS,MZK (21,5) - Dąb Bartek MZK (22,5) - Zagnańsk PKP (24,5).

 

Zakład kamieniarski

 

Na terenie Kopci działa Zakład Kamieniarski, funkcjonuje on na terenie zlikwidowanej odlewni żeliwa. Wyroby kamieniarskie trafiają na rynek krajowy oraz za granicę.

 

 Zalew 4

Bliżyn z lotu ptaka

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski