Płaczków

Plan Odnowy Miejscowości Płaczków na lata 2009-2016

 

Sołectwo Płaczków zamieszkuje 402 mieszkańców (stan 31.1.2.2018r.). Sołectwo położone w północno-zachodniej części gminy Bliżyn. Powierzchnia sołectwa to 8,4 km2.
W skład sołectwa wchodzą następujące wsie:
Płaczków które zamieszkuje 169 osób,
Płaczków - Piechotne które zamieszkuje 238 osób,
Pięty które zamieszkuje 188 osób,
Sołtyków. które zamieszkuje 182 osóby.
Sołtysem sołectwa Płaczków jest p. Daniela Domagała

 

Na początku XIX wieku we wsi było 19 domów.
Jedynym większym zakładem pracy na terenie sołectwa była cegielnia w Sołtykowie, zakład w 1999 roku został zamknięty.

 

Zakład Ceramiki Budowlanej Sołtykowie został założony w 1916 roku przez Stefana Wielowiejskiego. Po wojnie została znacjonalizowana. W zakładzie produkowana była cegła kratówka, a do produkcji używano glinki z pobliskich kopalń. Początkowo proces produkcji odbywał się w starych holach, gdzie cegła była wypalana w piecach węglowych. 1974 r została oddana nowa hala, gdzie zainstalowano już nowoczesną linię produkcyjną i piece tunelowe opalane gazem. W 1979 roku całkowicie przeniesiono produkcję do nowej hali. W latach dziewięćdziesiątych cegielnia w Sołtykowie jako jedyna w Polsce produkowała ekologiczną cegłę klinkierową.

 

W Płaczkowie istniała kuźnica wodna na rzece Kamiennej, nazwana w 1823 roku rządową fabryką żelaza.

 

Rezerwat Przyrody „Gagaty Sołtykowskie"

 

Na terenie dawnej kopalni gliny dla miejscowej cegielni, w 1997 roku założony został rezerwat przyrody nieożywionej „Gagaty sołtykowskie". Powierzchnia rezerwatu wynosi 13,33 ha, jest położony na terenie Nadleśnictwa Stąporków. Założono go w celu zachowania odsłonięć skał dolnojurajskich, zawierających ważne okazy mineralogiczne, palentologiczne a także różnorodne formy syderytu oraz rzadką odmianę węgla – gagat.

 

W miejscowości Sołtyków , w rezerwacie odkryto odcisk stopy dinozaura, który nazwano Kayentapus soltykovensis. Proporcje długości palców Kayentapus są podobne jak u innych grallatorów – śladów teropodów. Natomiast szerokie rozstawienie palców upodabnia Kayentapus do anomepusów – śladów wczesnych dinozaurów ptasiomiednicznych. Tropy Kayentapus uważa się za odciski stóp dużych wczesnojurajskich centozaurów – grupy obejmującej stosunkowo prymitywnych przedstawicieli drapieżnych dinozaurów gadziomiednmicznych – teropodów.

 

Uroczysko Pięty

 

Uroczysko jest odosobnionym miejscem, otoczonym lasami, leży pomiędzy dwoma maturalnymi wzniesieniami. Graniczy z Płaskowyżem Suchedniowskim z najwyższym szczytem Świnia Góra oraz z południową częścią Garbu Gielniowskiego z tzw. Wzgórzami Niekłańsko- Bliżyńskimi. Teren jest najpiękniejszym i najbardziej rozległym mokradłem w powiecie skarżyskim. Teren jest zasilany wodami opadowymi, porośnięty roślinnością trawiastą. Podłoże stanowią gleby bielicowe. Centralna część uroczyska to łąki świeże, wilgotne i mokre przechodzące w szuwary, olsy i zarośla łozowe. Ciekawostką uroczyska jest występowanie wielu unikatowych roślin m.in. kosaćca syberyjskiego w odmianie białej oraz storczyka.

 

W szuwarach i wysokich turzycowiskach charakterystycznymi roślinami są żabieniec babka wodna, ponikło błotne, trzcina pospolita, wiązówka błotna i inne.

 

W zaroślach łozowych dominują różne gatunki wierzb, turzyca długokłosa i błotna oraz mech torfowiec. Uroczysko jest miejscem trudno dostępnym dlatego stanowi ostoje dla dziko żyjących zwierząt. W uroczysku stwierdzono występowanie 55 gatunków motyli dziennych. Uroczysko stanowi ostoję dla dziko żyjących zwierząt i roślin leczniczych, stanowi miejsce turystyki przyrodniczej i fotograficznej.

 

Przez teren Sołtykowa przebiega Szlak czarny Sołtyków PKP - Mroczków (1,5) – rezerwat Ciechostowice połączenie ze szlakiem niebieskim (4) - Ubyszów (PKS, MKS do Skarżyska) (8,0) - Bliżyn PKP, PKS, MKS do Skarżyska.

 Zalew 4

Bliżyn z lotu ptaka

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski