Spotkanie osadnictw rozwijających się i samowystarczalnych

Uczestnictwo: projekt umożliwiał spotkania, w których uczestniczyło 200 obywateli, między innymi mieszkańców CHIES D’ALPAGO Belluno (20) ­ IT, Sečianky, Slovenské Ďarmoty i Lesenice (60) –SK, Lizuma Pagasta Padome (50)  – LV, Vlachova Lhota (20) – CZ i Bliżyn ­ PL. (500­osobowa delegacja z Iliny –HU).

Zobacz więcej >

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski