Wójt Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 31 grudnia 2021 r. obsługa  interesantów wymagająca użycia programów komputerowych tj. kasa urzędu, podatki i wystawianie faktur odbywać się będzie do godziny 10.00 ze względu na konieczność przeprowadzenia kopii bazy danych i zamknięcia roku. 

TRANSMISJA Z SESJI OBRAD RADY GMINY BLIŻYN - 29 GRUDNIA 2021 R. - GODZ. 15.00

Informuję, że w dniu 29 grudnia 2021r. o godz.1500 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady, zwołana na wniosek Wójta Gminy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok,
b) ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Jacek Krzepkowski

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski