OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BLIŻYN

Bliżyn, dnia 19.05.2015
PNO.042.2.10.2014

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Bliżyn

Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.) zawiadamia się, że projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bliżyn" zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie pokój nr 14 w dniach od 20 maja 2015 do 12 czerwca 2015 w godz. od 800 – 1500 oraz na stronie internetowej gminy www.blizyn.pl w zakładce: Niska emisja. Dane o dokumencie zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie na www.ugblizyn.bip.doc.pl w zakładce: Środowisko.

W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Bliżyn mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

 

Założenia do planu

Mapa do założen

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski