Aktualności

00-0agody0111 par małżeńskich w dniu 23 października świętowało jubileusz Złotych Godów. Z tej okazji z rąk wójta gminy Mariusza Walachni  otrzymali Medale za długoletnie pożycie małżeńskie. -Na żaden medal nie pracuje się tak długo - przeszło 18250 dni i nocy - mówiła do Jubilatów Luiza Jurczyk-Kutryb-, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Życzenia Jubilatom złożył również przewodniczący rady gminy Tadeusz Łyjak.

00-0slub-blizyn01Dziś 41. uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Bliżynie złożyło uroczyste ślubowanie i przez dyrektora szkoły Józefa Nowaka zostało pasowanych na uczniów. Wcześniej program artystyczny przedstawili uczniowie klas IV oraz pierwszaki. Życzenia i gratulacje najmłodszym adeptom edukacji złożyli: dyrektor szkoły, wójt gminy Mariusz Walachnia, ks. Marcin Zieliński oraz rodzice. Dzieci obdarowano też upominkami. Wychowawcami klas są Grażyna Kij o Dorota Bernas.

00-0slub-odro0122 października uczniowie klas I SP w Odrowążku złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowanie na ucznia - aktu tego dokonał dyrektor Mirosław Owczarek, zaś akty pasowania wręczyła wychowawczyni klasy Bożena Kalarus. Życzenia pierwszakom złożyli wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodnicząca rady rodziców Elżbieta Woźniak, ks. Wincenty Chodowicz, dyrektor szkoły. Dzieci obdarowane zostały też upominkami.

00-0dzienseniora0120 października obchodzimy Dzień Seniora. Świętowali też członkowie Klubu Seniora Emeryt w Bliżynie. Mszę św. w ich intencji odprawił ks. Tadeusz Mazur, potem odbyło się spotkanie koleżeńskie w strażackiej remizie. Na początek wierszem przybyłych powitał Ryszard Wrona. Później przybyłych powitała prezes Halina Relidzyńska, a życzenia seniorom złożyli wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Tadeusz Łyjak, radna Aleksandra Milanowska, dyrektor GOK-u Katarzyna Skarus oraz Wacław Pejas - przewodniczący klubu w Mroczkowie.

00-0pomnik01W sierpniu 1944 roku w Mroczkowie z rąk Kałmuków z Niemieckich Formacji Policyjnych zginęło 11 osób. 19 października na miejscowym cmentarzu odsłonięty został pamiątkowy obelisk upamiętniający te tragiczne wydarzenia. Najpierw ks. Krzysztof Sieczka odprawił mszę św. w intencji ofiar, później dokonano odsłonięcia obelisku i jego poświęcenie. Autorami tej inicjatywy są Roman Lis i Stefan Jędrzejczyk.

 

00-0roz01W piątek 16 października ulicami już po raz VI przeszedł VI Marsz Różowej Wstążeczki. Marsz promował profilaktykę raka piersi. Wzięły w nim udział uczennice Gimnazjum w Bliżynie: Ewelina Głodowska, Alicja Gałka i Dorota Żak pod opieką Irminy Młodawskiej. Ewelina zajęło II miejsce w rozstrzygniętym tego dnia konkursie plastycznym.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski