Aktualności

00-0ghg01Podopieczne Katarzyny Skarus odniosły dziś duży sukces podczas 12. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, który dziś osbył się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica. Ula Krzemińska zajęła II miejsce, wyróżniono Magdę Wydra. Zwyciężyła Marlena Śliwa ze Skarżyska-Kamiennej.

Wójt Gminy Bliżyn informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe i posiadających skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Żywność wydawana będzie przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Skarżysko-Kościelne ul. Kolonia 4.

 

W dniu 16.11.2015 od godziny 9.00 do 15.00 nazwiska na litery A-O
W dniu 23.11.2015 od godziny 9.00 do 15.00 nazwiska na litery P-Ż

 

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie.

 

Prosimy o terminowe stawiennictwo.


WÓJT GMINY BLIŻYN
MARIUSZ WALACHNIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 06.11.2015 osoby uprawnione, chcące skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa proszone są o zgłoszenie się niezwłocznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2, w celu odbioru skierowań.

Osoby uprawnione to: mieszkańcy gminy Bliżyn spełniający kryterium dochodowe tj;
dla osoby samotnie gospodarującej do wys. 951,00zł,
dla osoby w rodzinie do wys. 771,00zł

00-0gim-sn01Dziś pod tym tytułem w Gimnazjum im. gen. Maczka w Bliżynie odbyła się akademia z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie pod kierunkiem Agnieszki Paszkiel na tę okoliczność przedstawili okolicznościowy montaż słowno - muzyczny. Wśród gości byli przewodniczący rady gminy Tadeusz Łyjak oraz radna Monika Sokołowska.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski