pierwsza sesja1 grudnia o godz. 14.00 rozpoczęła się I sesja rady gminy kadencji 2014-2018, której pierwszą część poprowadził radny-senior Tadeusz Łyjak. Nowo wybrani w dniu 16 listopada radni najpierw otrzymali zaświadczenia o wyborzez z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Magdaleny Banaś i złożyli ślubowanie. Na funkcję przewodniczącego zgłoszono kandydatury Aleksandry Milanowskiej i Tadeusza Łyjaka. Stosunkiem głosów 6:9 wygrał ten drugi, zaś jego zastępcą z poparciem 13 radnych został Jacek Krzepkowski. Podczas sesji ślubowanie złożył też wójt gminy Mariusz Walachnia.

 

 

Pierwsza robocza sesja odbędzie się w połowie grudnia.

Zdjęcia: Marzena Jeżewska-Boczek

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski