00-jaselka-mroczkow21 grudnia.2014 roku, to niezwykle ważny dzień w życiu kulturalnym parafii w Mroczkowie. Grupa dzieci z miejscowego przedszkola przygotowana przez wychowawczynie: Marzenę Tomaszewską oraz Izabelę Strachowską, przy aktywnym udziale Łukasza Pietrzyka, dbającego o oprawę muzyczną całości oraz z pomocą Elżbiety Przybyłowicz zaprezentowała z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Bardzo licznie przybyli goście, a więc rodzice dzieci, wójt gminy Mariusz Walachnia, dyrektor przedszkola Józef Nowak, radni: Jacek Krzepkowski, Monika Sokołowska, Monika Gruszczyńska, dyrektor szkoły podstawowej Sylwester Koziński i niezwykle duża grupa parafian, mogli wysłuchać kolęd i na chwilę wrócić myślami do czasów najważniejszej historii, jaka zdarzyła się przed wiekami w Betlejem. Nadzwyczaj gorące i serdeczne podziękowanie kierujemy do proboszcza ks. Krzysztofa Sieczki, który bardzo ciepło i entuzjastycznie przyjął pomysł zorganizowania tego spektaklu w miejscowym kościele, co nadało całemu wydarzeniu niezwykłego, szczególnego i niepowtarzalnego klimatu.
Po występach wspaniałych przedszkolaków uczestnicy jasełek wzięli udział w kiermaszu ozdób świątecznych.

Marzena Tomaszewska 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski