00-kusokiMatka, dzisiaj kusoki, więc szykuj prazoki – tym zawołaniem Janina Kołek zachęciła dziś uczestników imprezy zatytułowanej Sorbińskie kusoki z Zespołem Pieśni i Tańca Sorbin do aktywnego włączenia się w przygotowany program artystyczny, który był przebogaty. Najpierw pani Janina opowiedziała o tym, jak to kiedyś w Sorbinie, w istniejącej wówczas karczmie, nasi przodkowie kończyli okres karnawału.

 

 

Później grał śpiewał i tańczył zespół Sorbin przy akompaniamencie Dariusza Figarskiego i Ryszarda Kucewicza. W przerwie dzieci oraz ich opiekunowie zwiedzali Izbę Tradycji, gdzie prowadząca dzisiejsze wydarzenie wyjaśniła zainteresowanym maluchom znaczenie i funkcje znajdujących się tam przedmiotów.

Po przerwie wystąpił młodzieżowy zespół ludowy, którym kierują Halina Fidor i Grażyn Kij, a na koniec dzieciaki przy pomocy dorosłych zakasali rękawy i wzięli się do przygotowania ciasta, a następnie pieczenia pączków, faworków, oponek i róż karnawałowych.

Dopisali goście. Przygotowany program oglądali: wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady Tadeusz Łyjak, jego zastępca Jacek Krzepkowski, radni: Aleksandra Milanowska, Tomasz Pela i Krzysztof Jurek, ks. proboszcz Sławomir Spychaj, dyrektor SP Sorbin Bożena Święs, dyrektor GOK-u Katarzyna Skarus, dyrektor Zespołu Szkół Józef Nowak, prezes TPD Grażyna Kij oraz dzieci, nauczyciele, opiekunowie z przedszkola i szkoły w Bliżynie i Sorbinie oraz grupa dzieci z TPD w Stąporkowie.

Organizatorami tego arcyciekawego wydarzenia byli: gminny oddział TPD z prezes Grażyną Kij, SP Sorbin z dyrektor Bożeną Święs oraz ZPiT Sorbin pod kierunkiem Haliny Fidor.

Pełna relacja w najbliższym wydaniu Informatora.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski