00-otwp7W dniu 12 marca 2015 r. w Zespole Szkół w Bliżynie odbył się kolejny, 23 finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Jego zwycięzcy wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 10 kwietnia.

 

 

 

Turniej (XXXVIII edycja na szczeblu krajowym) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

 

W szczególności zaś służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

 

W bliżyńskim finale wzięła udział rekordowa ilość 35 uczestników reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy oraz gimnazjum. Prace konkursowe oceniała komisja, której przewodniczył kapitan MarcinKuźdub z Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kam.  

 

W finale gminnym zwyciężyli:

 

Szkoły podstawowe:

 

  1. Lisowska Kinga – SP Odrowążek
  2. Bednarz Maria – SP Odrowążek
  3. Supierz Łukasz – SP Sorbin

 

Gimnazjum:

 

  1. Szafraniec Piotr
  2. Trzebiński Piotr
  3. Wydra Magdalena

 

Zdaniem Zdzisława Kuźduba – Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Bliżynie, członka komisji konkursowej, tegoroczna edycja turnieju na szczeblu gminy Bliżyn cieszyła się wysokim zainteresowaniem dzieci i młodzieży, a poziom wiedzy pożarniczej zaprezentowanej przez uczestników można uznać za zadawalający. Dobrze wypadli zwycięzcy w obydwu grupach. W zakończeniu i posumowaniu turnieju udział wzięli: Tadeusz Łyjak– Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn, Józef Nowak - Dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie i jego zastępca Grzegorz Jędrzejczyk oraz nauczyciele, opiekunowie uczniów biorących udział w turnieju Panie: Halina Fidor - SP Sorbin, Izabela Celińska - SP Mroczków, Danuta Zarzycka - SP Odrowążek i Beata Jabłońska - Gimnazjum Bliżyn. Zwycięzcy turnieju zostali uhonorowani dyplomami i albumami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu turystyczno – sportowego, zakupionego ze środków finansowych Urzędu Gminy w Bliżynie. Zwycięzcy eliminacji gminnych będą reprezentować swoje szkoły i Gminę Bliżyn w finale powiatowym, który odbędzie 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku - Kam.

 

 

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski