00-pds1Dziś na placu apelowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej odbyły się uroczyste, powiatowe obchody Dnia Strażaka, podczas których kilkudziesięciu drugom z PSP i OSP wręczone zostały medale, odznaczenia i awanse. Gminę Bliżyn na uroczystości reprezentowali: członek zarządu powiatu Anna Leżańska, wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Tadeusz Łyjak, komendant gminny OSP Zdzisław Kuźdub oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniami z dnia 9 kwietnia 2015 r. i 23 kwietnia 2015 r. nadał Medale za Długoletnią Służbę:

srebrny

 1. kpt. Sławomir Wawrzak
 2. st. asp. Tomasz Niziołek
 3. st. ogn. Michał Kalwat
 4. st. ogn. Józef Rak

brązowy

1.   st. kpt. Daniel Kiełek

Minister Spraw Wewnętrznych Postanowieniem Nr 2/OP/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. nadał odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” niżej wymienionym osobom:

złota

1.   asp. sztab. Rafał Siedlecki

brązowa

2. mł. kpt. Tomasz Kandyba

3. asp. sztab. Paweł Rokita

4. ogn. Tadeusz Woźniak

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał dyplom za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych:          

 1. mł. bryg. Szczepan Wierzbowicz

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą nr 148/18/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. nadało Złoty Znak Związku OSP RP:

1.    dh Kazimierz Adamczyk

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. świętokrzyskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą nr 5/O/2015 z dnia 24 marca 2015 r. i Uchwałą nr 6/O/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. nadało medale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” niżej wymienionym osobom:

złoty

 1. st. ogn. Arkadiusz Gula
 2. dh Daniel Przygoda

           srebrny

          1.   kpt. Jakub Miernik

          2.   dh Aneta Pająk

           3.   dh Sylwester Płusa

           4.   mł. asp. Mariusz Zięba

          brązowy

 1. mł. ogn. Andrzej Babiarz
 2. mł. ogn. Tomasz Błach
 3. mł. ogn. Piotr Błaszczyk
 4. dh Dariusz Kocia
 5. sekc. Dawid Kowalik

Minister Spraw Wewnętrznych Rozkazem personalnym Nr 121/kadr/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. i Rozkazem personalnym Nr 122/kadr/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. nadał z dniem 4 maja 2015 r. wyższe stopnie niżej wymienionym strażakom:

starszy kapitan

 1. kpt. Marcin Kuźdub

młodszy kapitan

 1. asp. Paweł Kwapisz

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym Nr 1/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. nadał z dniem 4 maja 2015 r. wyższe stopnie niżej wymienionym strażakom:

aspirant sztabowy

 1. st. asp. Paweł Rokita

starszy aspirant

1.    asp. Tomasz Nizołek

aspirant

1.   mł. asp. Zbigniew Piętak          

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Rozkazem Personalnym Nr 5/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. nadał z dniem 4 maja 2015 r. wyższe stopnie niżej wymienionym strażakom:

starszy ogniomistrz

 1. ogn. Michał Kalwat
 2. ogn. Adam Kwiecień
 3. ogn. Robert Zegadło

ogniomistrz      

1.    mł. ogn. Robert Sodel

młodszy ogniomistrz

2.    st. sekc. Andrzej Babiarz

3.    st. sekc. Tomasz Cioroch

4.    st. sekc. Mariusz Jaworski

starszy sekcyjny

 1. sekc. Piotr Derlatka
 2. sekc. Jakub Duda
 3. sekc. Paweł Gałązka
 4. sekc. Dawid Kowalik
 5. sekc. Michał Matliński

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej Rozkazem Personalnym Nr 1/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. nadał z dniem 4 maja 2015 r. wyższe stopnie niżej wymienionym strażakom:

starszy strażak

1.     str. Grzegorz Borowiec

2.     str. Robert Grzyb

3.     str. Sebastian Szkoda

 

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski