00-genmacz1Żołnierz polski bije się o wolność wielu narodów, ale umiera tylko za naród polski - te słowa gen. Stanisława Maczka, patrona Zespołu Szkół w Bliżynie przypomniane zostały podczas okolicznościowej akademii z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej połączonej z programem poświęconym patronowi. Przybyłych, w tym wójta gminy Mariusza Walachnię, powitał dyrektor placówki Józef Nowak.

 

 

Sylwetkę generała przypomniała Michalina Okła, wiersze rcytowały także Kamila Lisowska i Natalia Solarz. Wokalnie wspomagali ich Agnieszka Więckowska i Ryszard Kucewicz przy akompaniamencie Dariusza Figarskiego. Piękne układy taneczne wykonali: Katarzyna Zarzycka, Weronika Ciuk, Wiktoria Kupczyk, Ola Mróz, Mikołaj Krzepkowski oraz Konrad Gałczyński.

Pełna relacja w najbliższym Informatorze.

 

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski