01 Kopiowanie8 października w Szkole Podstawowej w Odrowążku nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu pod nazwą „Przez naukę do doskonałości”. Umowę podpisali członek zarządu województwa Agata Binkowska, skarbnik gminy Beata Ozan oraz dyrektor szkoły Mirosław Owczarek, a obecni byli przy tym wójt gminy Mariusz Walachnia, radny Janusz Okła i koordynator projektu Małgorzata Siek.

Wartość projektu wynosi 810.593,75zł, w tym kwota dofinansowania z UE to 704.003,75 zł, a jego okres realizacji to 1 wrzesień 2018 – 30 czerwiec 2020.

Jest to już 4 projekt z środków Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest dyrektor Mirosław Owczarek, a koordynatorem Małgorzata Siek.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku pozyskała dofinansowanie   projektu „PRZEZ NAUKĘ DO DOSKONAŁOŚCI” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych w kontekście potrzeb rynku pracy przez 70 (34k/36m) uczniów szkoły.

W ramach projektu odbędą się następujące zajęcia dla uczniów:

 1. 1.Programowanie
 2. 2.Robotyka
 3. 3.Fizyka
 4. 4.Chemia
 5. 5.Biologia
 6. 6.Geografia
 7. 7.Język anielski
 8. 8.Ekologia
 9. 9.Język niemiecki
 10. 10.Nauka gry w szachy
 11. 11.Zajęcia interdyscyplinarne w języku angielskim
 12. 12.Zajęcia interdyscyplinarne: „Jaki wpływ ma las na życie człowieka?”, „Odnawialne źródła energii”, „Ekonomista w rodzinie”
 13. 13.Doradztwo edukacyjno – zawodowe.

W ramach projektu odbędą są 3 szkolenia doskonalące dla nauczycieli:

 1. 1.Doskonalenie metod nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. 2.Tworzenie własnych materiałów na lekcje z tablicą multimedialną.
 3. 3.Tworzenie testów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą narzędzi ICT.

Uczniowie klas młodszych I –IV pojadą na wycieczki jednodniowe do Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci, zaś uczniowie klas V- VIII pojadą na 5-cio dniowy wyjazd edukacyjny do Zakopanego.

Szkoła powiększy swoja bazę dydaktyczną o:

- 2 tablice multimedialne

- 2 rzutniki

- 10 laptopów i oprogramowanie Office

- 12 tabletów

- aparat fotograficzny

- urządzenie wielofunkcyjne

- rolety do 2 pracowni

- mobilną szafkę na laptopy

- klocki do robotyki

- szachy (12 kompletów)

Dodatkowo doposażone zostaną pracownie: geograficznej, fizycznej, chemicznej i biologicznej.

Koordynator - Małgorzata Siek

IMG 3329 Kopiowanie

IMG 3330 Kopiowanie

IMG 3333 Kopiowanie

IMG 3337 Kopiowanie

IMG 3340 Kopiowanie

IMG 3343 Kopiowanie

IMG 3345 Kopiowanie

IMG 3347 Kopiowanie

IMG 3348 Kopiowanie

IMG 3353 Kopiowanie

IMG 3354 Kopiowanie

IMG 3359 Kopiowanie

 

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski