0121 grudnia w świetlicy OSP w Bliżynie odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie zarządu gminnego OSP, na którym podsumowano mijający rok oraz ustalono plan pracy na rok 2020.  Później odbyło się spotkanie opłatkowe

Posiedzenie zarządu otworzył prezes zarządu gminnego Mariusz Walachnia, który powitał obecnych na nim oraz gości: prezes zarządu powiatowego, marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego, zastępcę komendanta powiatowego PSP Andrzeja Pyzika, sekretarza gminy Michała Jędrysa oraz wspierającego naszych strażaków Józefa Nowaka.

O sytuacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego mówił A. Pyzik. Wg stanu na 20 grudnia na terenie powiatu doszło do 1102 zdarzeń (w całym 2018 roku było ich 105), w tym 507 pożarów (163 w naszej gminie), 568 miejscowych zagrożeń (43). Odnotowano również 27 alarmów fałszach (3). Na terenie gminy w 2019 roku odnotowano aż 209 zdarzeń (137). Nasze jednostki interweniowały w następujący sposób: Bliżyn – 112 wyjazdów (86), Mroczków – 40 (27), Nowy Odrowążek – 52 (19), Sorbin – 55 (18). W 2019 najwięcej wyjazdów dotyczyło pożarów traw – 105 (38), lasów – 38 (22) i budynków mieszkalnych – 18 (18). –W szczególności niepokoi sytuacja w rejonie Mroczkowa, Nowego Odrowążka i Sołtykowa. Podejmowaliśmy działania wspólnie z Policją, ale okazały się one nieskuteczne – podsumował zastępca komendanta powiatowego

O działalności naszych jednostek w zakresie ochrony przeciwpożarowej, statutowej, sportowej i inwestycyjnej w minionym roku mówił komendant gminny Zdzisław Kuźdub. Nakreślił też plan pracy na rok przyszły. To kontynuacja działań z roku minionego, ale też organizacja gminnych zawodów sportowo – pożarniczych oraz obchody 110.lecia OSP Bliżyn.

Ustalono też harmonogram zebrań sprawozdawczych: Bliżyn – 29.02, Mroczków – 25.01, Nowy Odrowązek – 22.02, Sorbin – 15.02, Wołów – 14.03. Wszystkie rozpoczynać się będą o godz. 17.00.

Druga część spotkania miała charakter świąteczny. Po odśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy” modlitwę odmówił ks. Marcin Wojciechowski, który złożył życzenia strażakom w imieniu własnym i ks. proboszcza Stanisława Wlazło. Życzenia złożyli również: marszałek Andrzej Bętkowski, zastępca komendanta Andrzej Pyzik, wicestarosta Anna Leżańska, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski w imieniu rady, kierownik GOPS Monika Łukomska, dzielnicowy Emil Sadza, prezes OSP Bliżyn Czesław Szmalec oraz wójt Mariusz Walachnia.

IMG 9358 Kopiowanie

IMG 9360 Kopiowanie

IMG 9361 Kopiowanie

IMG 9363 Kopiowanie

IMG 9364 Kopiowanie

IMG 9366 Kopiowanie

IMG 9369 Kopiowanie

IMG 9370 Kopiowanie

IMG 9372 Kopiowanie

IMG 9374 Kopiowanie

IMG 9377 Kopiowanie

IMG 9379 Kopiowanie

IMG 9381 Kopiowanie

IMG 9384 Kopiowanie

IMG 9385 Kopiowanie

IMG 9389 Kopiowanie

IMG 9390 Kopiowanie

IMG 9391 Kopiowanie

IMG 9393 Kopiowanie

IMG 9394 Kopiowanie

IMG 9395 Kopiowanie

IMG 9397 Kopiowanie

IMG 9399 Kopiowanie

IMG 9400 Kopiowanie

IMG 9403 Kopiowanie

IMG 9404 Kopiowanie

IMG 9407 Kopiowanie

IMG 9408 Kopiowanie

IMG 9409 Kopiowanie

IMG 9412 Kopiowanie

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski