0114 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej odbyła się narada podsumowująca działalność strażaków PSP oraz strażaków ochotników w roku 2019. Podczas spotkania zostały również omówione zadania przyjęte do realizacji na rok 2020.

W naradzie, której gospodarzem był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej – st. bryg. Marcin Machowski, brali udział między innymi: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, doradca wojewody świętokrzyskiego Maria Zuba, bryg. Krzysztof Ciosek, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk, Starosta Skarżyski Artur Berus, wicestarosta Anna Leżańska, Wiceprezydent  Miasta Skarżyska-Kamiennej Andrzej Brzeziński. W naradzie uczestniczyli także wójtowie tj. gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, gminy Łączna Romuald Kowaliński,  gminy Skarżysko Kościelne Jacek Bryzik, burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Cezary Błach, pracownicy urzędu miasta i urzędów gmin zajmujący się sprawami ppoż. w gminach, prezesi  jednostek OSP powiatu skarżyskiego i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej, który po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości, w formie prezentacji multimedialnej dokonał szczegółowej analizy zadań zrealizowanych w minionym roku przez Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu skarżyskiego. Komendant powiatowy PSP przedstawił plany na rok 2020. Ponadto w swoim wystąpieniu w szczególny sposób odniósł się do zagadnień operacyjnych związanych z działaniami interwencyjnymi oraz szeroko pojętą działalnością prewencyjną. Zwrócił także uwagę na istotną rolę jednostek OSP jakie odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu systemu KSRG i olbrzymią rolę władz samorządowych w tworzeniu bezpiecznego systemu skutecznie chroniącego lokalną społeczność przed zagrożeniami.

Komendant Powiatowy PSP podziękował za pomoc, zaangażowanie i rozumienie tematyki bezpieczeństwa wszystkim włodarzom, przedstawicielom urzędów i innym podmiotom za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadaniami.

Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej głos zabrał Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Krzysztof Ciosek, który podziękował wszystkim strażakom z terenu powiatu skarżyskiego i instytucjom wspierającym za całoroczny wkład w kreowaniu bezpieczeństwa. W sposób szczególny, wyróżnił jednostkę OSP Bliżyn, która w ubiegłym roku brała udział w 113 interwencjach. Prezesowi z OSP Bliżyn Czesławowi Szmalcowi wręczył okolicznościowy grawerton.

Następnie głos zabrali marszałek Andrzej Bętkowski, Maria Zuba, Starosta Skarżyski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, którzy również podziękowali strażakom za niesienie pomocy w roku 2019 i zadeklarowali jednocześnie współpracę w roku 2020.

Po zakończeniu wystąpień i krótkiej dyskusji w sprawach programu narady Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej jeszcze raz podziękował wszystkim za obecność i wspieranie ochrony przeciwpożarowej oraz zakończył naradę i przekazał na ręce starosty wersję papierową „Stanu Ochrony Przeciwpożarowej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2019”.

Michał Ślusarczyk

Zdjęcia: Jacenty Kita

IMG 1336 Kopiowanie

IMG 1338 Kopiowanie

IMG 1339 Kopiowanie

IMG 1342 Kopiowanie

IMG 1354 Kopiowanie

IMG 1356 Kopiowanie

IMG 1359 Kopiowanie

IMG 1363 Kopiowanie

IMG 1368 Kopiowanie

IMG 1370 Kopiowanie

IMG 1371 Kopiowanie

IMG 1374 Kopiowanie

IMG 1376 Kopiowanie

IMG 1378 Kopiowanie

IMG 1384 Kopiowanie

IMG 1385 Kopiowanie

IMG 1387 Kopiowanie

IMG 1390 Kopiowanie

x

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski