W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19 informujemy, że wszystkich informacji udziela Państwowa Inspekcja Sanitarna. Dostępne są na stronie www.psseskarzysko.pl oraz udzielane są pod numerem telefonu: infolinia NFZ: 800 190 590.

Zaleca się aby dzieci i młodzież w związku z odwołaniem zajęć szkolnych bezwzględnie pozostawały w domach i stosowały się do zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Należy bezwzględnie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Więcej informacji w komunikacie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Zakazuje organizowania jakichkolwiek zgromadzeń, zebrań itp.

Informujemy, że w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bliżynie istnieje możliwość załatwiania spraw np. związanych z wypisywaniem recept, zwolnień itp. telefonicznie pod nr 41 2541 106

Osoby starsze proszone są o pozostawanie w domu, zminimalizowanie aktywności i kontaktu z innymi osobami.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski