2Dziesięć miast i gmin z północnej części województwa świętokrzyskiego nawiązało współpracę przy pozyskiwaniu środków w nowej perspektywie unijnej. W tym celu stworzą tzw. Miejski Obszar Funkcjonalny. Przedstawiciele samorządów zaapelowali do Marszałkowska Województwa o uwzględnienie obszaru w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz późniejszym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego.

 11 marca w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie przedstawicieli miast: Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Końskich i Skarżyska-Kamiennej oraz przedstawicieli gmin: Pawłów, Bodzechów, Bliżyn, Wąchock, Waśniów i Stąporków. Przedstawiciele samorządów podkreślali, że te miasta i gminy z północy regionu łączy nie tylko geografia, ale i bogate tradycje przemysłowe.

- Aby odnieść sukces ważna jest zarówno praca, jak i współpraca. Liczę, że Miejski Obszar Funkcjonalny łączy te obie cechy. Zależy nam, aby zarezerwować w kolejnym rozdaniu unijnym pieniądze dedykowane naszym miastom oraz gminom i właśnie temu ma służyć wspólna inicjatywa - mówił podczas spotkania prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński. - Uzgodniliśmy, że chcemy realizować wspólne cele. Warto wiedzieć, że wspólnie reprezentujemy prawie 22 procent całość mieszkańców województwa świętokrzyskiego – dodawał.
 Gminy, które chcą stworzyć Miejski Obszar Funkcjonalny, to ponad 266 tysięcy mieszkańców.
 - Ta liczba mieszkańców świadczy o tym, że rejon północny wywodzący się z Staropolskiego Okręgu Przemysłowego jest znaczący gospodarczo dla całego województwa. Dzięki wspólnej pracy i wspólnym inicjatywom będziemy mogli osiągnąć zamierzone efekty. Konkrety będziemy wypracowywać na dalszych etapach, ale dzisiaj wykonujemy pierwszy ważny krok, aby unijne środki były dedykowane właśnie dla naszego obszaru – podkreśla Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta Skarżyska-Kamiennej.

 

Sygnatariusze porozumienia skierowali do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego pismo o następującej treści:
 
„W nawiązaniu do spotkania z dnia 28.02.2020r., przedmiotem którego było zaprezentowanie różnych form oraz zasad współpracy terytorialnej w przyszłej perspektywie finansowej w kontekście Miast Północy – porozumienia miast Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska-Kamiennej, Starachowic oraz Końskich, przedkładamy propozycję utworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, który obejmowałby następujące jednostki samorządu terytorialnego: Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, Gminę Bodzechów, Gminę Waśniów, Gminę Pawłów, Gminę Starachowice, Gminę Wąchock, Gminę Skarżysko-Kamienna, Gminę Bliżyn, Gminę Stąporków, Gminę Końskie.
 
Działając dla realizacji wspólnego dobra, jakim jest rozwój społeczny i gospodarczy wskazanych gmin, zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą o ujęcie w opracowywanej obecnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz późniejszym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego terenu wyżej wymienionych gmin jako Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, który obejmuję łącznie 266.340 mieszkańców, czyli aż 21,45% populacji województwa świętokrzyskiego.”

 

Izabela Szwagierek

Zdjęcia: Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski