W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym, koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i pracowników SP ZOZ w Bliżynie wprowadzam następujące zmiany w organizacji pracy Ośrodka

  • Wszystkie porady udzielane są telefonicznie. Lekarz decyduje o konieczności osobistego zbadania pacjenta. Dotyczy poradni POZ, dla dzieci, poradni „K”, poradni stomatologicznej.

tel. Centrali 41 254 11 06 – podaj problem z jakim dzwonisz, przygotuj wcześniej swój nr PESEL i nr telefonu kontaktowego.

  • POWTARZANIE RECEPT – telefonicznie lub po złożeniu karteczki z nazwą i dawką leku, imieniem i nazwiskiem, z rokiem urodzenia, adresem i numerem telefonu – to przyspieszy realizację usługi – oddzwonimy do Ciebie.
  • badania LABORATORYJNE wykonujemy tylko ze wskazań lekarskich.
  • W przypadku umówionej przez telefon bezpośredniej wizyty u lekarza zgłaszamy się na nią punktualnie na wyznaczoną godzinę (nie przychodzimy wcześniej), bez osób towarzyszących (nie dotyczy opiekuna).
  • Nie wykonujemy BILANSÓW zdrowia dzieci i młodzieży do 30.04.2020r.
  • Odracza się SZCZEPIENIA obowiązkowe i zalecane. Szczepienia ochronne poekspozycyjne są wykonywane tylko w przypadku ospy wietrznej, odry, tężca i wścieklizny.

Wszelkie wątpliwości wyjaśniamy pod numerem telefonu   41 254 11 06.

Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.

Dyrektor SP ZOZ w Bliżynie Anna Jaros - Urbaniak

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski