W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się z prośbą o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w celu wystawienia faktury,

Nr telefonów: 41 2541 104; 41 2541 172 wewnętrzny: 37.

Prosimy przygotować dane: Imię i Nazwisko, adres odbioru, wskazania wodomierza (lub wodomierzy), w miarę możliwości nr wodomierza.

Informujemy, że istnieje możliwość wysłania faktury na adres poczty email, który należy przekazać urzędnikowi..

Opłaty za wodę można uregulować wpłacając na nr konta: 

Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski