Gmina Bliżyn zakupiła komputery, które mają pomóc uczniom w zdalnym nauczaniu. W najbliższym czasie trafią do uczniów, którzy dzięki nim będą mogli pogłębiać swoją wiedzę.
Gmina otrzyma środki umożliwiające zakup 23 laptopów wraz z oprogramowaniem. Zapotrzebowanie złożone przez dyrektorów wynosiło 42 komputery. Sprzęt zostanie przekazany dla uczniów, u których występuje znaczne utrudnienie w dostępie do sprzętu komputerowego - kilkoro dzieci a jeden komputer. O przydziale będą decydować dyrektorzy szkól w porozumieniu z wychowawcami klas. Komputery będą tylko użyczane uczniom do czasu powrotu do szkół.

Informujemy, że nie ma możliwości składania jakichkolwiek wniosków o przydział komputera. Sprzęt pozostaje w wyłącznej dyspozycji szkoł.

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski