Szanowni Państwo, pandemia wirusa SARS-CoV-2 wywołała na całym świecie nie tylko ogromny kryzys humanitarny ale i społeczno-gospodarczy.  Polscy pracownicy oraz polskie firmy otrzymają wsparcie i pomoc ze strony państwa, której celem jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego obywateli. Przypominamy zatem o możliwości skorzystania z pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow

Informujemy również, że w związku z epidemią koronawirusa, pragniemy skierować pomoc do przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w prowadzonej działalności gospodarczej w usługach oraz handlu w następstwie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Pandemia spowodowała znaczne utrudnienia i ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi w działalności handlowej, hotelarskiej, gastronomicznej.

Przedsiębiorcy (lub inne podmioty), którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o ulgi w płatnościach z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych poprzez:

  • odroczenie terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości za m-ce marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2020r. na okres od 3 do 6 miesięcy,
  • rozłożenie na raty płatności należności bieżącej lub/i zaległości za m-ce marzec, kwiecień, maj czerwiec, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 roku),
  • umorzenie odsetek za zwłokę naliczanych od zaległości podatkowych począwszy od miesiąca marca 2020 roku.

Osoby fizyczne wynajmujące przedsiębiorcom lokale pod działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości pod warunkiem przekierowania tej pomocy w stosunku do swoich najemców. 

W sytuacjach wyjątkowych przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowych. Ulga taka będzie mogła być udzielona w przypadku długotrwałego stanu epidemii i związaną z tym utratą możliwości zarobkowania. W celu uzyskania ulgi, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek oraz dołączyć podstawowe wymagane dokumenty. Szczegółowe informacje i formularze do pobrania na dole strony.  Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Niezbędnej pomocy w prawidłowym przygotowaniu dokumentów wymaganych przepisami prawa udzielą Państwu inspektorzy ds. podatków i opłat lokalnych pod numerami telefonu: 41 25 41 104, 41 25 41 172.

Przypominamy, że w związku z epidemią koronawirusa wniosków nie składa się osobiście. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym należy złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP lub pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że trwają prace nad kolejnymi formami pomocy dla przedsiębiorców m.in. nad ustawą rządową zwaną Tarczą Antykryzysową czy Świętokrzyską Tarczą Antykryzysową z inicjatywy samorządu województwa świętokrzyskiego.

W momencie pojawienia się nowych możliwości wsparcia przedsiębiorców na bieżąco będziemy Państwa o tym informować.

Wójt Gminy Bliżyn

Mariusz Walachnia

Pliki do pobrania:

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

Instrukcja_wypelnienia_tabeli_w_czesci_D_formularza

Oswiadczenie_o_otrzymaniu_badz_nieotrzymaniu_pomocy_de_minimis_oraz_pomocy_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybolowstwie

Oswiadczenie_o_stanie_majatkowym

Wniosek_o_ulge.doc

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski